Aanbevelingsbrief

Voortgang:
0%
?
X

Kies "een werknemer" als de brief is geschreven om een werknemer aan te bevelen. Kies "een stagiair" als de brief is geschreven om een stagiair aan te bevelen. Kies "een student" als de brief is geschreven om een student aan te bevelen. Kies "een onderneming" als de brief is geschreven om de diensten van een onderneming aan te bevelen Kies " ander" als de brief om een andere reden is geschreven.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken


________
________

Aan wie dit aanbelangt


________, ________


Betreft: Aanbevelingsbrief betreffende ________

Geachte,

Ik richt u dit schrijven om ________ sterk aan te bevelen.

Tijdens de tewerkstelling binnen onze organisatie heeft ________ de volgende taken volbracht:

________

________ heeft zich vooral onderscheiden door de volgende kwaliteiten:

________

Daarom steunen wij ________ graag in de zoektocht naar een nieuwe betrekking.

52 88822 22 5825 82885822822 8225 22822 8822222252 8222525282.

Met vriendelijke groeten,
__________________________
________

Uw document bekijken


________
________

Aan wie dit aanbelangt


________, ________


Betreft: Aanbevelingsbrief betreffende ________

Geachte,

Ik richt u dit schrijven om ________ sterk aan te bevelen.

Tijdens de tewerkstelling binnen onze organisatie heeft ________ de volgende taken volbracht:

________

________ heeft zich vooral onderscheiden door de volgende kwaliteiten:

________

Daarom steunen wij ________ graag in de zoektocht naar een nieuwe betrekking.

52 88822 22 5825 82885822822 8225 22822 8822222252 8222525282.

Met vriendelijke groeten,
__________________________
________