Naar boven

Aanbevelingsbrief

Voortgang:
0%
?
X

Kies "een werknemer" als de brief is geschreven om een werknemer aan te bevelen. Kies "een stagiair" als de brief is geschreven om een stagiair aan te bevelen. Kies "een student" als de brief is geschreven om een student aan te bevelen. Kies "een onderneming" als de brief is geschreven om de diensten van een onderneming aan te bevelen Kies " ander" als de brief om een andere reden is geschreven.

Hulp
nodig?
Model bewerken


________
________

Aan wie het aanbelangt


________, op ________


Betreft: Aanbevelingsbrief van ________

Mevrouw, Heer,

Staat u mij toe deze brief aan u te richten om u ________ sterk aan te bevelen.

Tijdens zijn activiteit binnen onze organisatie, ________ heeft de volgende taken volbracht:

________

________ heeft zich tijdens zijn dienstverband vooral onderscheiden door de volgende kwaliteiten:

________

Daarom steunen wij hem graag in zijn kandidatuur.

Ik blijf tot uw beschikking voor alle informatie die nodig is.

Met vriendelijke groeten,


....................................................
________

Document
weergeven dat in behandeling is


________
________

Aan wie het aanbelangt


________, op ________


Betreft: Aanbevelingsbrief van ________

Mevrouw, Heer,

Staat u mij toe deze brief aan u te richten om u ________ sterk aan te bevelen.

Tijdens zijn activiteit binnen onze organisatie, ________ heeft de volgende taken volbracht:

________

________ heeft zich tijdens zijn dienstverband vooral onderscheiden door de volgende kwaliteiten:

________

Daarom steunen wij hem graag in zijn kandidatuur.

Ik blijf tot uw beschikking voor alle informatie die nodig is.

Met vriendelijke groeten,


....................................................
________