Aanvaarding van een handgift of bankgift

Voortgang:
0%
?
X

Geef hier aan hoeveel personen de schenking hebben ontvangen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________


________, ________

Per aangetekend schrijven

Beste,

Betreft: Aanvaarding van de bankgift

Middels dit schrijven bevestig ik de ontvangst van een overschrijving op de bankrekening met nummer ________ van een bedrag van ________ EUR (________) op ________. Het bedrag werd overgeschreven vanop uw bankrekening met nummer ________.

Op basis van uw aangetekend schrijven van ________ begrijp ik dat het om een bankgift gaat.

Middels onderhavige brief bevestig ik graag de aanvaarding van deze gift onder de voorwaarden gesteld in uw brief.

Bijgevolg erken ik dat de gift geldt als een voorschot op mijn eventuele erfdeel in uw nalatenschap.

52 8228 5 58258225 852 55522 22 82552222.

222 858225288222 2522222,__________________________
________


Handtekening voor akkoord
, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "Voor akkoord" en met de handgeschreven vermelding van de datum en plaats van ondertekening
:__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________


________, ________

Per aangetekend schrijven

Beste,

Betreft: Aanvaarding van de bankgift

Middels dit schrijven bevestig ik de ontvangst van een overschrijving op de bankrekening met nummer ________ van een bedrag van ________ EUR (________) op ________. Het bedrag werd overgeschreven vanop uw bankrekening met nummer ________.

Op basis van uw aangetekend schrijven van ________ begrijp ik dat het om een bankgift gaat.

Middels onderhavige brief bevestig ik graag de aanvaarding van deze gift onder de voorwaarden gesteld in uw brief.

Bijgevolg erken ik dat de gift geldt als een voorschot op mijn eventuele erfdeel in uw nalatenschap.

52 8228 5 58258225 852 55522 22 82552222.

222 858225288222 2522222,__________________________
________


Handtekening voor akkoord
, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "Voor akkoord" en met de handgeschreven vermelding van de datum en plaats van ondertekening
:__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________