Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur door de werknemer

Voortgang:
0%
?
X

Duid aan of de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dateert van voor of van na 1 januari 2014.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

________
________

________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven

Geachte,

Betreft: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Middels dit schrijven deel ik u de beslissing mee de arbeidsovereenkomst van ________ te beëindigen door het respecteren van een opzeggingstermijn van één week. Deze opzeggingstermijn vangt aan op maandag ________.

52 825522 5 588582 22 282 5882 82528822 8288582 5285222222 22 82225222.

Hoogachtend,

____________________________
________

Uw document bekijken

________
________

________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven

Geachte,

Betreft: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Middels dit schrijven deel ik u de beslissing mee de arbeidsovereenkomst van ________ te beëindigen door het respecteren van een opzeggingstermijn van één week. Deze opzeggingstermijn vangt aan op maandag ________.

52 825522 5 588582 22 282 5882 82528822 8288582 5285222222 22 82225222.

Hoogachtend,

____________________________
________