Beëindiging of schorsing van een overeenkomst wegens overmacht

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de partij die de overmacht inroept de overeenkomst wenst te schorsen of te beëindigen. In geval van een schorsing moet deze partij kunnen aantonen dat het geval van overmacht tot gevolg heeft dat het tijdelijk onmogelijk is de overeenkomst uit te voeren. Bij een beëindiging moet de partij kunnen aantonen dat de situatie impliceert dat zij definitief verhinderd is de verplichtingen onder de overeenkomst uit te voeren.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________


________
________

Per aangetekende brief


Geachte,

Betreft: Schorsing van de overeenkomst omwille van overmacht

Ik verwijs naar onze overeenkomst gesloten op ________ aangaande:

________

(hierna de "Overeenkomst").

Middels dit schrijven wens ik u de schorsing van de Overeenkomst mee te delen omwille van overmacht, en dit in overeenstemming met de Artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek en het artikel ________ van de Overeenkomst.

Onafhankelijk van wil is het immers onmogelijk geworden om de verbintenissen onder de Overeenkomst uit te voeren omwille van de volgende situatie van overmacht:

________

Meer bepaald brengen deze buitengewone omstandigheden de volgende onvoorzienbare consequenties met zich mee:

________

Gelet dat de uitoefening van de Overeenkomst dus tijdelijk verhinderd is, ben ik helaas genoodzaakt om met onmiddellijke ingang de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen.

Op basis van de huidige stand van zaken en alle beschikbare informatie schat ik in ten vroegste, en zonder hiertoe gebonden te kunnen zijn, vanaf ________ in staat te zullen zijn de activiteiten opnieuw te kunnen opstarten. U zal in elk geval en zo snel als mogelijk geïnformeerd worden van zodra de Overeenkomst opnieuw kan worden uitgevoerd.

De factuur betreffende de tot heden uitgevoerde prestaties onder de Overeenkomst wordt u binnenkort bezorgd.

52 5522 5 588582 8225 58 82828282822 22 2222 852228252822. 52 88822 22 5825 82885822822 8225 282225282 8822222252 8222525282.

882 885582822 82552 5 2258852 22525 8225825255 852 5882 5285222 22 222525 22822 25528822 252222822.

Met vriendelijke groeten,
___________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________


________
________

Per aangetekende brief


Geachte,

Betreft: Schorsing van de overeenkomst omwille van overmacht

Ik verwijs naar onze overeenkomst gesloten op ________ aangaande:

________

(hierna de "Overeenkomst").

Middels dit schrijven wens ik u de schorsing van de Overeenkomst mee te delen omwille van overmacht, en dit in overeenstemming met de Artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek en het artikel ________ van de Overeenkomst.

Onafhankelijk van wil is het immers onmogelijk geworden om de verbintenissen onder de Overeenkomst uit te voeren omwille van de volgende situatie van overmacht:

________

Meer bepaald brengen deze buitengewone omstandigheden de volgende onvoorzienbare consequenties met zich mee:

________

Gelet dat de uitoefening van de Overeenkomst dus tijdelijk verhinderd is, ben ik helaas genoodzaakt om met onmiddellijke ingang de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen.

Op basis van de huidige stand van zaken en alle beschikbare informatie schat ik in ten vroegste, en zonder hiertoe gebonden te kunnen zijn, vanaf ________ in staat te zullen zijn de activiteiten opnieuw te kunnen opstarten. U zal in elk geval en zo snel als mogelijk geïnformeerd worden van zodra de Overeenkomst opnieuw kan worden uitgevoerd.

De factuur betreffende de tot heden uitgevoerde prestaties onder de Overeenkomst wordt u binnenkort bezorgd.

52 5522 5 588582 8225 58 82828282822 22 2222 852228252822. 52 88822 22 5825 82885822822 8225 282225282 8822222252 8222525282.

882 885582822 82552 5 2258852 22525 8225825255 852 5882 5285222 22 222525 22822 25528822 252222822.

Met vriendelijke groeten,
___________________________
________