Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur door de werkgever

Voortgang:
0%
?
X

Duid aan of de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dateert van voor of van na 1 januari 2014.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________ ________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven

Beste ________,

Betreft: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Middels dit schrijven deel ik u de beslissing mee de arbeidsovereenkomst van ________ te beëindigen door het respecteren van een opzeggingstermijn van één week. Deze opzeggingstermijn vangt aan op maandag ________.

52 22258222 28252 82225222 882 5 5882 82528822 8288582 5285222222.

Hoogachtend,

____________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________ ________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven

Beste ________,

Betreft: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Middels dit schrijven deel ik u de beslissing mee de arbeidsovereenkomst van ________ te beëindigen door het respecteren van een opzeggingstermijn van één week. Deze opzeggingstermijn vangt aan op maandag ________.

52 22258222 28252 82225222 882 5 5882 82528822 8288582 5285222222.

Hoogachtend,

____________________________
________