Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur door de werkgever

Voortgang:
0%
?
X

Duid aan of de werkgever de arbeidsovereenkomst zal beëindigen door de werknemer een opzeggingstermijn te laten presteren (tijdens dewelke de arbeidsovereenkomst nog dient te worden uitgevoerd) of door de werknemer een opzeggingsvergoeding toe te kennen ten belope van het loon die de periode van de opzeggingstermijn dekt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________ ________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven


Beste ________,

Betreft: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Middels dit schrijven delen wij u de beslissing mee onze arbeidsovereenkomst van ________ te beëindigen middels het presteren van een opzeggingstermijn.

De opzeggingstermijn neemt een aanvang op maandag ________. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft deze opzeggingstermijn een duur van 1 week.

52 22258222 28252 82225222 882 5 5882 82528822 8288582 5285222222.
____________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________ ________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven


Beste ________,

Betreft: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Middels dit schrijven delen wij u de beslissing mee onze arbeidsovereenkomst van ________ te beëindigen middels het presteren van een opzeggingstermijn.

De opzeggingstermijn neemt een aanvang op maandag ________. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft deze opzeggingstermijn een duur van 1 week.

52 22258222 28252 82225222 882 5 5882 82528822 8288582 5285222222.
____________________________
________