Belofte tot aanwerving

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de werkgever die de nieuwe werknemer wenst aan te werven een onderneming (vennootschap of vereniging) of een natuurlijke persoon is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________


________, ________

Per email


Geachte

Betreft: Belofte tot aanwerving

Middels dit vertrouwelijk schrijven wensen wij u mee te delen dat wij een positief gevolg geven aan uw kandidatuur voor de functie als ________.

Wij zijn dan ook verheugd om u een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van ________ voor te stellen als ________.

Het loon dat u wordt voorgesteld, bedraagt ________ EUR (________) bruto per maand in een voltijdse tewerkstelling. De eindejaarspremie en het vakantiegeld zullen, indien u daar recht op zou hebben, worden berekend overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten.

De plaats van tewerkstelling is:

________

Dit voorstel is geldig tot ________. Indien u dit voorstel niet aanvaardt tegen deze datum is het voorstel niet langer geldig.

Indien u dit voorstel zonder voorbehoud aanvaardt, zal de tewerkstelling een aanvang nemen op ________.

2828 58 55285555822 852 582 82258228 28252222228282 582 885582822 258822 52 822522852 558285882258555522 22 22822 8822222252 225588228222 825522 222222222 82 222 5582858282522222282. 8222 282522222282 258 22525825222 2822 552 522 828288852 52852.

Wij danken u alvast om ons zo spoedig mogelijk een antwoord te bezorgen. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen zou hebben.

Met vriendelijke groeten,

Voor ________,


______________________
________, ________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________


________, ________

Per email


Geachte

Betreft: Belofte tot aanwerving

Middels dit vertrouwelijk schrijven wensen wij u mee te delen dat wij een positief gevolg geven aan uw kandidatuur voor de functie als ________.

Wij zijn dan ook verheugd om u een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van ________ voor te stellen als ________.

Het loon dat u wordt voorgesteld, bedraagt ________ EUR (________) bruto per maand in een voltijdse tewerkstelling. De eindejaarspremie en het vakantiegeld zullen, indien u daar recht op zou hebben, worden berekend overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten.

De plaats van tewerkstelling is:

________

Dit voorstel is geldig tot ________. Indien u dit voorstel niet aanvaardt tegen deze datum is het voorstel niet langer geldig.

Indien u dit voorstel zonder voorbehoud aanvaardt, zal de tewerkstelling een aanvang nemen op ________.

2828 58 55285555822 852 582 82258228 28252222228282 582 885582822 258822 52 822522852 558285882258555522 22 22822 8822222252 225588228222 825522 222222222 82 222 5582858282522222282. 8222 282522222282 258 22525825222 2822 552 522 828288852 52852.

Wij danken u alvast om ons zo spoedig mogelijk een antwoord te bezorgen. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen zou hebben.

Met vriendelijke groeten,

Voor ________,


______________________
________, ________