Beslissingen van de enige aandeelhouder van een vennootschap

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van de vennootschap waarvoor een proces-verbaal (PV) wordt opgesteld. Dit wordt de " maatschappelijke naam " van de Vennootschap genoemd.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

________
besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA)
________
ondernemingsnummer: ________BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
Ik, ondergetekende, enige aandeelhouder van de vennootschap, oefen vandaag, ________, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uit, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige aandeelhouder tekent in deze de beslissingen op die hij heeft genomen met betrekking tot de volgende punten:


I.
Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening ;

II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________ ;

III. Kwijting aan de Raad van Bestuur;

IV. Kwijting aan de Commissaris.


BESLISSINGEN

I. Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening

De enige aandeelhouder verklaart dat hij in het afgelopen boekjaar geen transacties heeft verricht die aanleiding geven tot een belangenconflict met de vennootschap.

De enige aandeelhouder vermeldt dat hij als enige bestuurder van de vennootschap het jaarverslag heeft opgesteld. Zij neemt kennis van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening


II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.

Na beraadslaging en uitoefening van zijn interpellatierecht keurt de enige aandeelhouder de jaarrekening goed.


III. Kwijting aan de Zaakvoerders

De enige aandeelhouder verleent volledige kwijting aan de x zaakvoerder pour l'exécution de son mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.


IV. Kwijting aan de Commissaris

De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.52858528258258

852222822 52 522255 88 58222252, 82552 52 82525525822 22882222.


225552 22 52 582582822 5522222822 28552822 22 5525.


Naam 22 552522222822 852 52 22822 5525228525525:

Uw document bekijken

________
besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA)
________
ondernemingsnummer: ________BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
Ik, ondergetekende, enige aandeelhouder van de vennootschap, oefen vandaag, ________, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uit, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige aandeelhouder tekent in deze de beslissingen op die hij heeft genomen met betrekking tot de volgende punten:


I.
Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening ;

II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________ ;

III. Kwijting aan de Raad van Bestuur;

IV. Kwijting aan de Commissaris.


BESLISSINGEN

I. Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening

De enige aandeelhouder verklaart dat hij in het afgelopen boekjaar geen transacties heeft verricht die aanleiding geven tot een belangenconflict met de vennootschap.

De enige aandeelhouder vermeldt dat hij als enige bestuurder van de vennootschap het jaarverslag heeft opgesteld. Zij neemt kennis van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening


II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.

Na beraadslaging en uitoefening van zijn interpellatierecht keurt de enige aandeelhouder de jaarrekening goed.


III. Kwijting aan de Zaakvoerders

De enige aandeelhouder verleent volledige kwijting aan de x zaakvoerder pour l'exécution de son mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.


IV. Kwijting aan de Commissaris

De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.52858528258258

852222822 52 522255 88 58222252, 82552 52 82525525822 22882222.


225552 22 52 582582822 5522222822 28552822 22 5525.


Naam 22 552522222822 852 52 22822 5525228525525: