Beslissingen van de enige aandeelhouder van een vennootschap

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de beslissingen van de enige aandeelhouder ter goedkeuring van de rekeningen van de Vennootschap zijn, of dat dit alleen om andere redenen is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________

Eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EVBA)

________

Ondernemingsnummer: ________
Vennootschapsrechtbank: Antwerpen


BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER


Ik, ondergetekende, enige aandeelhouder van de vennootschap, oefen vandaag, ________, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uit, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige aandeelhouder tekent in deze de beslissingen op die hij heeft genomen met betrekking tot de volgende punten:


I.
Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

III. Vergoedingen

IV. Kwijting aan de Raad van Bestuur

V. Vernieuwing van het mandaat van Zaakvoerder

VI. Intrekking van het mandaat van Zaakvoerder

VII. Benoeming tot Zaakvoerder

VIII. Kwijting aan de Commissaris

IX. Verlenging van het mandaat van de Commissaris

X. Benoeming van de Commissaris


BESLISSINGEN

I. Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

De enige aandeelhouder verklaart dat hij in het afgelopen boekjaar de procedure voor belangenconflicten heeft toegepast.

Meer in het bijzonder is het een operatie waarbij hij het belang van patrimoniale aard had dat in strijd was met de belangen van de volgende onderneming:

________

Hij heeft echter gehandeld in overeenstemming met de wettelijke vereisten en bevestigt uitdrukkelijk de transactie in kwestie.

De enige aandeelhouder vermeldt dat hij als enige bestuurder van de vennootschap het jaarverslag heeft opgesteld.

De enige aandeelhouder vermeldt dat hij als enige bestuurder van de vennootschap het jaarverslag heeft opgesteld. Zij neemt kennis van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening


II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.

Na beraadslaging en uitoefening van zijn interpellatierecht keurt de enige aandeelhouder de jaarrekening goed.


III. Bezoldigingen

De Zaakvoerder verklaart aan de enige aandeelhouder dat gedurende het afgelopen boekjaar een vergoeding werd toegekend aan de bestuurder:

- ________:
- in de vorm van een beloning in contanten: een brutobedrag van ________ euro
- in de vorm van een vergoeding, gekoppeld aan de resultaten: in overeenstemming met de toewijzing van de resultaten.

De zaakvoerder gaat akkoord met het saldo van zijn zichtrekening door deze notulen te ondertekenen.


IV. Kwijting aan de Zaakvoerders

De enige aandeelhouder verleent volledige kwijting aan de x manager voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.


V. Vernieuwing van het mandaat van Zaakvoerder

De enige aandeelhouder hernieuwt het mandaat van de volgende zaakvoerder:

- ________.


VI. Intrekking van het mandaat van Zaakvoerder

De enige aandeelhouder trekt het mandaat in van de volgende zaakvoerder:

- ________.


VII. Benoeming tot Zaakvoerders

De enige aandeelhouder benoemt de volgende zaakvoerder:de volgende zaakvoerders:

- ________.


VIII. Kwijting aan de Commissaris

De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.


IX. Verlenging van het mandaat van de Commissaris

De enige aandeelhouder hernieuwt het mandaat van de Commissaris: ________.


X. Intrekking van de commissaris

De enige aandeelhouder trekt het mandaat van de Commissaris in:

________.


XI. Benoeming van de commissaris

De enige aandeelhouder benoemt de volgende Commissaris:

________, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te: ________, en vertegenwoordigd door: ________.SLOTBEPALINGEN

852222822 52 522255 88 58222252, 82552 52 82525525822 22882222.

225552 22 52 582582822 5522222822 28552822 22 5525.


Naam en handtekening van de enige aandeelhouder:

Document
weergeven dat in behandeling is

________

Eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EVBA)

________

Ondernemingsnummer: ________
Vennootschapsrechtbank: Antwerpen


BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER


Ik, ondergetekende, enige aandeelhouder van de vennootschap, oefen vandaag, ________, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uit, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige aandeelhouder tekent in deze de beslissingen op die hij heeft genomen met betrekking tot de volgende punten:


I.
Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

III. Vergoedingen

IV. Kwijting aan de Raad van Bestuur

V. Vernieuwing van het mandaat van Zaakvoerder

VI. Intrekking van het mandaat van Zaakvoerder

VII. Benoeming tot Zaakvoerder

VIII. Kwijting aan de Commissaris

IX. Verlenging van het mandaat van de Commissaris

X. Benoeming van de Commissaris


BESLISSINGEN

I. Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

De enige aandeelhouder verklaart dat hij in het afgelopen boekjaar de procedure voor belangenconflicten heeft toegepast.

Meer in het bijzonder is het een operatie waarbij hij het belang van patrimoniale aard had dat in strijd was met de belangen van de volgende onderneming:

________

Hij heeft echter gehandeld in overeenstemming met de wettelijke vereisten en bevestigt uitdrukkelijk de transactie in kwestie.

De enige aandeelhouder vermeldt dat hij als enige bestuurder van de vennootschap het jaarverslag heeft opgesteld.

De enige aandeelhouder vermeldt dat hij als enige bestuurder van de vennootschap het jaarverslag heeft opgesteld. Zij neemt kennis van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening


II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.

Na beraadslaging en uitoefening van zijn interpellatierecht keurt de enige aandeelhouder de jaarrekening goed.


III. Bezoldigingen

De Zaakvoerder verklaart aan de enige aandeelhouder dat gedurende het afgelopen boekjaar een vergoeding werd toegekend aan de bestuurder:

- ________:
- in de vorm van een beloning in contanten: een brutobedrag van ________ euro
- in de vorm van een vergoeding, gekoppeld aan de resultaten: in overeenstemming met de toewijzing van de resultaten.

De zaakvoerder gaat akkoord met het saldo van zijn zichtrekening door deze notulen te ondertekenen.


IV. Kwijting aan de Zaakvoerders

De enige aandeelhouder verleent volledige kwijting aan de x manager voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.


V. Vernieuwing van het mandaat van Zaakvoerder

De enige aandeelhouder hernieuwt het mandaat van de volgende zaakvoerder:

- ________.


VI. Intrekking van het mandaat van Zaakvoerder

De enige aandeelhouder trekt het mandaat in van de volgende zaakvoerder:

- ________.


VII. Benoeming tot Zaakvoerders

De enige aandeelhouder benoemt de volgende zaakvoerder:de volgende zaakvoerders:

- ________.


VIII. Kwijting aan de Commissaris

De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.


IX. Verlenging van het mandaat van de Commissaris

De enige aandeelhouder hernieuwt het mandaat van de Commissaris: ________.


X. Intrekking van de commissaris

De enige aandeelhouder trekt het mandaat van de Commissaris in:

________.


XI. Benoeming van de commissaris

De enige aandeelhouder benoemt de volgende Commissaris:

________, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te: ________, en vertegenwoordigd door: ________.SLOTBEPALINGEN

852222822 52 522255 88 58222252, 82552 52 82525525822 22882222.

225552 22 52 582582822 5522222822 28552822 22 5525.


Naam en handtekening van de enige aandeelhouder: