Naar boven

Betwisting van een Gemeentelijke Administratieve Sanctie

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer de eerste als de betwiste sanctie is uitgegeven door een gemeentelijke administratie (cf. een zogenaamde 'GAS-boete'). Selecteer de tweede als de betwiste sanctie afkomstig is van de politie.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________


________


________, ________


Betreft
: Betwisting van een gemeentelijke administratieve sanctie

Referentie: ________


Geachte heer, mevrouw,

Ik betwist hierbij het schrijven met bovenstaande referentie, dat door uw diensten werd verzonden op ________ en dat ik ontving op ________. De sanctie wordt opgelegd wegens:

________

Mijn betwisting is gebaseerd op de volgende gronden:

________

In het licht van het bovenstaande, verzoek ik u uw standpunt te herzien, de sanctie te annuleren en de procedure tegen mij zonder gevolg af te sluiten.

8822282225 88252 5 52 5285222222 582 22582 2822 8225 522 225252222 852 2822 8252222.

Ik blijf tot uw beschikking voor verdere informatie.


Met vriendelijke groeten,
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________


________


________, ________


Betreft
: Betwisting van een gemeentelijke administratieve sanctie

Referentie: ________


Geachte heer, mevrouw,

Ik betwist hierbij het schrijven met bovenstaande referentie, dat door uw diensten werd verzonden op ________ en dat ik ontving op ________. De sanctie wordt opgelegd wegens:

________

Mijn betwisting is gebaseerd op de volgende gronden:

________

In het licht van het bovenstaande, verzoek ik u uw standpunt te herzien, de sanctie te annuleren en de procedure tegen mij zonder gevolg af te sluiten.

8822282225 88252 5 52 5285222222 582 22582 2822 8225 522 225252222 852 2822 8252222.

Ik blijf tot uw beschikking voor verdere informatie.


Met vriendelijke groeten,
________