Bewijs van ontvangst van geld of een zaak

Voortgang:
0%
?
X

Kies de hoedanigheid van de persoon die een betaling of een zaak heeft ontvangen. Het kan een of meer personen zijn (elke persoon), of een onderneming (rechtspersoon of natuurlijke persoon).

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

BEWIJS VAN ONTVANGST


________, geboren op ________ en met woonplaats te ________


VERKLAART hierbij van:

________, geboren op ________ en met woonplaats te ________


de som van ________ EUR te hebben ontvangenGedaan te ________, op ________


Handtekening:

Uw document bekijken

BEWIJS VAN ONTVANGST


________, geboren op ________ en met woonplaats te ________


VERKLAART hierbij van:

________, geboren op ________ en met woonplaats te ________


de som van ________ EUR te hebben ontvangenGedaan te ________, op ________


Handtekening: