Naar boven

Bewijs van ontvangst van geld of een zaak

Voortgang:
0%
?
X

Kies de hoedanigheid van de persoon die een betaling of een zaak heeft ontvangen. Het kan een of meer personen zijn (elke persoon), of een onderneming (rechtspersoon of natuurlijke persoon).

Hulp
nodig?
Model bewerken

BEWIJS VAN ONTVANGST


________, geboren op ________ en wonende op het volgende adres: ________


VERKLAART hierbij te hebben ontvangen van:

________, geboren op ________ en wonende op het volgende adres: ________


De som van ________ euro.Gedaan te _______________, op __________


HANDTEKENING

Document
weergeven dat in behandeling is

BEWIJS VAN ONTVANGST


________, geboren op ________ en wonende op het volgende adres: ________


VERKLAART hierbij te hebben ontvangen van:

________, geboren op ________ en wonende op het volgende adres: ________


De som van ________ euro.Gedaan te _______________, op __________


HANDTEKENING