Naar boven

Brief van kennisgeving van wijziging van achternaam of voornaam

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of het verzoek een wijziging van achternaam, een wijziging van voornaam of beide betreft.

Hulp
nodig?
Model bewerken


________
________

Aan wie het aanbelangt

________, op ________


Betreft
: Kennisgeving wijziging van de naam


Geachte Heer, Mevrouw,

Bij deze wens ik u op de hoogte te brengen, en verzoek ik u rekening te houden met, de recentelijk uitgevoerde wijziging van naam, die luidt als volgt:

Oude gegevens:

________

Nieuwe gegevens:

________

52 225 522 22 25828 8228822 588 5 58 22228228 22 582888228222 22 8228 22228822 8225 282 225 252222 552258822.


Met vriendelijke groeten,

....................................................
________

Document
weergeven dat in behandeling is


________
________

Aan wie het aanbelangt

________, op ________


Betreft
: Kennisgeving wijziging van de naam


Geachte Heer, Mevrouw,

Bij deze wens ik u op de hoogte te brengen, en verzoek ik u rekening te houden met, de recentelijk uitgevoerde wijziging van naam, die luidt als volgt:

Oude gegevens:

________

Nieuwe gegevens:

________

52 225 522 22 25828 8228822 588 5 58 22228228 22 582888228222 22 8228 22228822 8225 282 225 252222 552258822.


Met vriendelijke groeten,

....................................................
________