Brief ter beëindiging van de handelshuurovereenkomst door de huurder

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld hier de naam (indien een eenmanszaak) of maatschappelijke benaming (indien een vennootschap of vereniging) van de huurder die de huurovereenkomst wenst op te zeggen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________


________, ________


Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging


Geachte,

Betreft: Einde van de handelshuurovereenkomst

Ik verwijs naar de tussen ons gesloten huurovereenkomst van ________ aangaande het handelspand dat zich bevindt op het adres ________ (hierna de "Huurovereenkomst" genoemd).

Middels huidig schrijven wens ik u mee te delen de Huurovereenkomst te beëindigen. Overeenkomstig de contractuele en wettelijke bepalingen kan de Huurovereenkomst immers beëindigd worden bij het verstrijken van elke driejarige periode. De opzegging wordt u aldus middels dit aangetekend schrijven tijdig meegedeeld zodat de Huurovereenkomst een einde zal nemen op ________.

52 5522 5 588582 22 282 52 82282582822 852 52 8555282522222282 885582228822 22 8282828222. 5 258 85225 222 825522 2282225822255 22228252 222 55252 8582 22 822222 8225 52 222552 852 52 285528828855828822 882 58225252 22552 5 52 555585558252 252 225528225222.

Met vriendelijke groeten,_______________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________


________, ________


Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging


Geachte,

Betreft: Einde van de handelshuurovereenkomst

Ik verwijs naar de tussen ons gesloten huurovereenkomst van ________ aangaande het handelspand dat zich bevindt op het adres ________ (hierna de "Huurovereenkomst" genoemd).

Middels huidig schrijven wens ik u mee te delen de Huurovereenkomst te beëindigen. Overeenkomstig de contractuele en wettelijke bepalingen kan de Huurovereenkomst immers beëindigd worden bij het verstrijken van elke driejarige periode. De opzegging wordt u aldus middels dit aangetekend schrijven tijdig meegedeeld zodat de Huurovereenkomst een einde zal nemen op ________.

52 5522 5 588582 22 282 52 82282582822 852 52 8555282522222282 885582228822 22 8282828222. 5 258 85225 222 825522 2282225822255 22228252 222 55252 8582 22 822222 8225 52 222552 852 52 285528828855828822 882 58225252 22552 5 52 555585558252 252 225528225222.

Met vriendelijke groeten,_______________________________
________