Brief ter beëindiging van de handelshuurovereenkomst door de verhuurder

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of het pand, waarvan de huurovereenkomst wordt opgezegd, verhuurd wordt door één of meer natuurlijke personen (particulieren) of door een onderneming (i.e. een vennootschap (bv, nv,...), een vereniging (vzw,...) of een eenmanszaak).

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________


________, ________

Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Geachte,

Betreft: Einde van de handelshuurovereenkomst

Ik verwijs naar de tussen ons gesloten huurovereenkomst van ________ aangaande het handelspand dat zich bevindt te ________ (hierna de "Huurovereenkomst" genoemd).

Middels dit schrijven wens ik u mee te delen de Huurovereenkomst te beëindigen. In overeenstemming met de contractuele en wettelijke bepalingen kan de Huurovereenkomst immers beëindigd worden bij het verstrijken van elke driejarige periode. De opzegging wordt u aldus middels dit aangetekend schrijven tijdig meegedeeld zodat de Huurovereenkomst een einde zal nemen op ________.

Deze beëindiging is een gevolg van het feit dat ikzelf een handelsactiviteit in het handelspand zal uitoefenen.

52 5522 5 588582 22 282 52 82282582822 852 52 8555282522222282 885582228822 22 8282828222. 5 258 85225 825522 2282225822255 22228252 222 55252 8582 22 822222 8225 52 222552 852 52 285528828855828822 882 58225252 22 22 52 88252288 852 522 2525 22 282555258222.

Met vriendelijke groeten,______________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________


________, ________

Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Geachte,

Betreft: Einde van de handelshuurovereenkomst

Ik verwijs naar de tussen ons gesloten huurovereenkomst van ________ aangaande het handelspand dat zich bevindt te ________ (hierna de "Huurovereenkomst" genoemd).

Middels dit schrijven wens ik u mee te delen de Huurovereenkomst te beëindigen. In overeenstemming met de contractuele en wettelijke bepalingen kan de Huurovereenkomst immers beëindigd worden bij het verstrijken van elke driejarige periode. De opzegging wordt u aldus middels dit aangetekend schrijven tijdig meegedeeld zodat de Huurovereenkomst een einde zal nemen op ________.

Deze beëindiging is een gevolg van het feit dat ikzelf een handelsactiviteit in het handelspand zal uitoefenen.

52 5522 5 588582 22 282 52 82282582822 852 52 8555282522222282 885582228822 22 8282828222. 5 258 85225 825522 2282225822255 22228252 222 55252 8582 22 822222 8225 52 222552 852 52 285528828855828822 882 58225252 22 22 52 88252288 852 522 2525 22 282555258222.

Met vriendelijke groeten,______________________________
________