Naar boven

Coronavirus / Covid-19 - Verzoek van de werknemer tot occasioneel telewerk

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of het arbeidsreglement of een ondernemings-cao een kader schept omtrent occasioneel telewerk. Het arbeidsreglement is steeds raadpleegbaar bij de werkgever. Dit kan u bijvoorbeeld vragen aan de personeelsdienst. Een ondernemings-cao kan enkel worden gesloten in ondernemingen waar er een vakbondsafvaardiging is. Deze cao's kunnen worden opgevraagd bij de personeelsdienst van de werkgever of bij de vakbondsafvaardiging. Indien dit niet het geval is of indien de werknemer hier niet van op de hoogte is, kies dan de laatste optie.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________

________, ________

Per e-mail


Geachte,

Betreft: Coronavirus / Covid-19 - Aanvraag tot occasioneel telewerk

Middels dit schrijven wens ik uw toestemming te vragen met het verrichten van occasioneel telewerk, in overeenstemming met de artikelen 22 e.v. van de Wet van 5 maart 2017 betreffende wendbaar en werkbaar werken met de toepasselijke regels uit het arbeidsreglement.

De aard van mijn werk laat het immers toe de arbeidsprestaties van thuis uit te verrichten.


Ik richt u deze vraag gelet op de situatie van overmacht die wordt gecreëerd door het coronavirus / covid-19 en door de maatregelen en aanbevelingen van de Belgische overheid ter voorkoming van de verspreiding van het virus.

Deze aanvraag voor telewerk heeft aldus betrekking op de periode vanaf ________ en tot zolang de maatregelen en aanbevelingen van de Belgische overheid van kracht blijven.


Ik beschik reeds over alle nodige apparatuur om in staat te zijn telewerk te verrichten.

Ik zal er mij uiteraard toe verbinden om op de tijdstippen dat ik de arbeidsprestaties uitvoer in het kader van het occasioneel telewerk per e-mail, telefonisch en via de gebruikelijke communicatiemiddelen binnen de onderneming bereikbaar te zijn gedurende de gebruikelijke arbeidsuren.


52 825522 5 588582 22 282 58 5222255 222 582 8252222 222 22 52822. 522528 8228 82 82 582 8258525 2822828 22 882222 22 58 82528885282222 588 825222825 82 522 25525 852 52 82828228822228822 22 52 8288825285 22 52 2222255285 852 52 8252222258 22 8288525222.

Met vriendelijke groeten,
__________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________

________, ________

Per e-mail


Geachte,

Betreft: Coronavirus / Covid-19 - Aanvraag tot occasioneel telewerk

Middels dit schrijven wens ik uw toestemming te vragen met het verrichten van occasioneel telewerk, in overeenstemming met de artikelen 22 e.v. van de Wet van 5 maart 2017 betreffende wendbaar en werkbaar werken met de toepasselijke regels uit het arbeidsreglement.

De aard van mijn werk laat het immers toe de arbeidsprestaties van thuis uit te verrichten.


Ik richt u deze vraag gelet op de situatie van overmacht die wordt gecreëerd door het coronavirus / covid-19 en door de maatregelen en aanbevelingen van de Belgische overheid ter voorkoming van de verspreiding van het virus.

Deze aanvraag voor telewerk heeft aldus betrekking op de periode vanaf ________ en tot zolang de maatregelen en aanbevelingen van de Belgische overheid van kracht blijven.


Ik beschik reeds over alle nodige apparatuur om in staat te zijn telewerk te verrichten.

Ik zal er mij uiteraard toe verbinden om op de tijdstippen dat ik de arbeidsprestaties uitvoer in het kader van het occasioneel telewerk per e-mail, telefonisch en via de gebruikelijke communicatiemiddelen binnen de onderneming bereikbaar te zijn gedurende de gebruikelijke arbeidsuren.


52 825522 5 588582 22 282 58 5222255 222 582 8252222 222 22 52822. 522528 8228 82 82 582 8258525 2822828 22 882222 22 58 82528885282222 588 825222825 82 522 25525 852 52 82828228822228822 22 52 8288825285 22 52 2222255285 852 52 8252222258 22 8288525222.

Met vriendelijke groeten,
__________________________
________