Naar boven

Handgift of bankgift

Voortgang:
0%
?
X

Dit document kan dienen als gezamenlijke verklaring ('pacte adjoint') door de schenker en de begiftigde samen waarin de handgift of bankgift wordt bevestigd. De schenker en de begiftigde kunnen ook elk een aangetekende brief versturen die de intentie van de schenker enerzijds en de aanvaarding van de begiftigde anderzijds omvatten. In dat laatste geval dient dit document als de brief die door de schenker wordt verstuurd. Daarnaast dient dan een tweede brief opgesteld te worden waarbij de begiftigde de gift aanvaardt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

VERKLARING VAN BANKGIFT

TUSSEN:

________, geboren op ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Schenker";

EN:

________, geboren op ________ met woonplaats te ________;

hierna de "Begiftigde";


OVERWEGENDE DAT de Schenker de wil heeft gehad om een gift te doen aan de Begiftigde;

OVERWEGENDE DAT de Begiftigde deze gift heeft aanvaard;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van deze gift schriftelijk wensen vast te leggen middels deze verklaring;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. De gift

De Schenker bevestigt middels deze verklaring de intentie om een bankgift te hebben willen tot stand brengen ten voordele van de Begiftigde.

De Begiftigde heeft het geld aanvaard en bevestigt de inbezitneming ervan.


2. Voorwerp van de gift

De bankgift betreft de overschrijving van een bedrag van ________ EUR (________) op ________.

Het bedrag werd overgeschreven van de bankrekening met nummer ________ naar de bankrekening met nummer ________, op naam van de Begiftigde.

In bijlage van deze overeenkomst wordt een verklaring van de bank toegevoegd die de overschrijving van deze gift vastlegt.


3.
Voorschot op erfdeel

De Partijen komen overeen dat deze bankgift wordt beschouwd te zijn gedaan als een voorschot op het eventuele erfdeel van de Begiftigde.


4. 8252522222822 5225 52 25528222

8222 8252855822 82552 22525222225 82 28228228 2522285522 588 25 25528222 2822.

Na ondertekening door de Partijen zal de Schenker deze verklaring per aangetekend schrijven naar de Begiftigde versturen.

***

Handtekeningen, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd" en met de handgeschreven vermelding van de datum en plaats van ondertekening:

De Schenker:
__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________De Begiftigde:
__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________Bijlage:

Verklaring van de bank in verband met de bankgift

Document
weergeven dat in behandeling is

VERKLARING VAN BANKGIFT

TUSSEN:

________, geboren op ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Schenker";

EN:

________, geboren op ________ met woonplaats te ________;

hierna de "Begiftigde";


OVERWEGENDE DAT de Schenker de wil heeft gehad om een gift te doen aan de Begiftigde;

OVERWEGENDE DAT de Begiftigde deze gift heeft aanvaard;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van deze gift schriftelijk wensen vast te leggen middels deze verklaring;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. De gift

De Schenker bevestigt middels deze verklaring de intentie om een bankgift te hebben willen tot stand brengen ten voordele van de Begiftigde.

De Begiftigde heeft het geld aanvaard en bevestigt de inbezitneming ervan.


2. Voorwerp van de gift

De bankgift betreft de overschrijving van een bedrag van ________ EUR (________) op ________.

Het bedrag werd overgeschreven van de bankrekening met nummer ________ naar de bankrekening met nummer ________, op naam van de Begiftigde.

In bijlage van deze overeenkomst wordt een verklaring van de bank toegevoegd die de overschrijving van deze gift vastlegt.


3.
Voorschot op erfdeel

De Partijen komen overeen dat deze bankgift wordt beschouwd te zijn gedaan als een voorschot op het eventuele erfdeel van de Begiftigde.


4. 8252522222822 5225 52 25528222

8222 8252855822 82552 22525222225 82 28228228 2522285522 588 25 25528222 2822.

Na ondertekening door de Partijen zal de Schenker deze verklaring per aangetekend schrijven naar de Begiftigde versturen.

***

Handtekeningen, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd" en met de handgeschreven vermelding van de datum en plaats van ondertekening:

De Schenker:
__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________De Begiftigde:
__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________Bijlage:

Verklaring van de bank in verband met de bankgift