Naar boven

Ingebrekestelling

Voortgang:
0%
?
X

En ingebrekestelling kan zowel gebruikt worden voor het nakomen van een contract (bijvoorbeeld niet levering of niet betaling van een dienst of product) als het nakomen van een andere schuld of verbintenis. Kruis het vakje aan als de schuldeiser een overeenkomst met deze ingebrekestelling wil afdwingen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________

________, op ________


Betreft: Ingebrekestelling


Geachte Heer, Mevrouw,


We merken op dat u tot op heden nog steeds in gebreke bent met het betalen van de som van ________ euro's, die aan ons verschuldigd is:

________

Volgens de wet moeten niet-betaalde bedragen worden verhoogd met ________ % vertragingsrente.

Het totale bedrag van uw schuld tot op heden is dus de som van=________ euro.

Wij verzoeken u daarom dit bedrag zonder verdere vertraging te storten op het rekeningnummer ________.

Bij gebreken van uitvoering op ________, hebben wij geen andere oplossing dan dat onze advocaat een gerechtelijke procedure tegen u aanspant en alle aanvullende maatregelen neemt die nodig zijn om onze belangen te beschermen.

822 8252222 8225 2885 552 5882 228222 22 58225822 (282225282 8282885225228, 5528555582222, 252828228222, 58282258228228222, 228.) 82882582 8225 58 52222822 22222.
282 555822 555522 22 52222 552 58 2822288222 885822822 222525 825525 5828228 222 28252 258 25222 552 5222 88558222252 88255282.


Met vriendelijke groeten,
....................................................
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________

________, op ________


Betreft: Ingebrekestelling


Geachte Heer, Mevrouw,


We merken op dat u tot op heden nog steeds in gebreke bent met het betalen van de som van ________ euro's, die aan ons verschuldigd is:

________

Volgens de wet moeten niet-betaalde bedragen worden verhoogd met ________ % vertragingsrente.

Het totale bedrag van uw schuld tot op heden is dus de som van=________ euro.

Wij verzoeken u daarom dit bedrag zonder verdere vertraging te storten op het rekeningnummer ________.

Bij gebreken van uitvoering op ________, hebben wij geen andere oplossing dan dat onze advocaat een gerechtelijke procedure tegen u aanspant en alle aanvullende maatregelen neemt die nodig zijn om onze belangen te beschermen.

822 8252222 8225 2885 552 5882 228222 22 58225822 (282225282 8282885225228, 5528555582222, 252828228222, 58282258228228222, 228.) 82882582 8225 58 52222822 22222.
282 555822 555522 22 52222 552 58 2822288222 885822822 222525 825525 5828228 222 28252 258 25222 552 5222 88558222252 88255282.


Met vriendelijke groeten,
....................................................
________