Ingebrekestelling

Voortgang:
0%
?
X

Een ingebrekestelling kan zowel gebruikt worden voor het nakomen van een contract (bijvoorbeeld niet-levering of wanbetaling in verband met een dienst of product) als het nakomen van een andere schuld of verbintenis. Kruis het vakje aan als de schuldeiser met deze ingebrekestelling een overeenkomst wil afdwingen.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

________
________

________
________


________, ________


Betreft: Ingebrekestelling


Geachte

We merken op dat u tot op heden nog steeds in gebreke blijft het bedrag van ________ EUR te betalen die u ons verschuldigd bent omwille van het volgende:

________

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moeten niet tijdig betaalde bedragen worden verhoogd met interest.

Wij verzoeken u daarom het verschuldigde bedrag zonder verder uitstel over te schrijven op het rekeningnummer ________.

Bij gebreke van uitvoering op uiterlijk ________ zien wij ons genoodzaakt dit dossier aan onze advocaat over te maken teneinde een gerechtelijke procedure in te leiden en/of alle nodige maatregelen te nemen die nodig zijn om onze belangen te beschermen.

822 8252222 8225 2885 552 5882 228222 22 58225822 (22588 282225282 8282885225228, 5528555582222, 252828228222, 58282258228228222, 228.) 82882582 8225 58 52222822 258822 2822.

282 8252525822 25 555522 22 552 5 222525 825525 5828228 552 228 8252222 258 2222222222222 22228252 222 28252 22 25222 552 5222 8258282252 88255282.

Met vriendelijke groeten,
_____________________________
________

Uw document bekijken

________
________

________
________


________, ________


Betreft: Ingebrekestelling


Geachte

We merken op dat u tot op heden nog steeds in gebreke blijft het bedrag van ________ EUR te betalen die u ons verschuldigd bent omwille van het volgende:

________

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moeten niet tijdig betaalde bedragen worden verhoogd met interest.

Wij verzoeken u daarom het verschuldigde bedrag zonder verder uitstel over te schrijven op het rekeningnummer ________.

Bij gebreke van uitvoering op uiterlijk ________ zien wij ons genoodzaakt dit dossier aan onze advocaat over te maken teneinde een gerechtelijke procedure in te leiden en/of alle nodige maatregelen te nemen die nodig zijn om onze belangen te beschermen.

822 8252222 8225 2885 552 5882 228222 22 58225822 (22588 282225282 8282885225228, 5528555582222, 252828228222, 58282258228228222, 228.) 82882582 8225 58 52222822 258822 2822.

282 8252525822 25 555522 22 552 5 222525 825525 5828228 552 228 8252222 258 2222222222222 22228252 222 28252 22 25222 552 5222 8258282252 88255282.

Met vriendelijke groeten,
_____________________________
________