Naar boven

Ingebrekestelling tot het betalen van een factuur

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer hier of de schuldeiser die de betaling van de factuur vordert een onderneming (vennootschap of vereniging) of een natuurlijke persoon is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________


________, ________


Per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging


Geachte,

Betreft: Ingebrekestelling tot het betalen van de factuur nr. ________

Behoudens vergissing hebben wij vastgesteld dat de factuur met nr. ________ ten bedrage van ________ EUR tot op vandaag onbetaald is gebleven.

De factuur is opeisbaar en betaalbaar op grond van de onderstaande overeenkomst van ________:

________

Middels huidig schrijven, stellen wij u in gebreke om het bedrag van ________ EUR binnen een termijn van ________ (________) dagen over te schrijven op ons bankrekeningnummer, met vermelding van het betreffende factuurnummer.

Bij gebreke van betaling van het volledige bedrag binnen deze termijn, zien wij ons genoodzaakt om alle nodige maatregelen te nemen teneinde deze vordering (inclusief enige toepasselijke interesten) op te eisen, met inbegrip van het overmaken van dit dossier aan onze advocaat. Wij wijzen er u op dat een gerechtelijke procedure onvermijdelijk aanzienlijke kosten met zich meebrengt die dan ook voor uw rekening zullen zijn.

Gelieve dit schrijven te beschouwen als een laatste ingebrekestelling en als een finale poging om op een minnelijke manier tot een oplossing te komen.

Met vriendelijke groeten,
_______________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________


________, ________


Per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging


Geachte,

Betreft: Ingebrekestelling tot het betalen van de factuur nr. ________

Behoudens vergissing hebben wij vastgesteld dat de factuur met nr. ________ ten bedrage van ________ EUR tot op vandaag onbetaald is gebleven.

De factuur is opeisbaar en betaalbaar op grond van de onderstaande overeenkomst van ________:

________

Middels huidig schrijven, stellen wij u in gebreke om het bedrag van ________ EUR binnen een termijn van ________ (________) dagen over te schrijven op ons bankrekeningnummer, met vermelding van het betreffende factuurnummer.

Bij gebreke van betaling van het volledige bedrag binnen deze termijn, zien wij ons genoodzaakt om alle nodige maatregelen te nemen teneinde deze vordering (inclusief enige toepasselijke interesten) op te eisen, met inbegrip van het overmaken van dit dossier aan onze advocaat. Wij wijzen er u op dat een gerechtelijke procedure onvermijdelijk aanzienlijke kosten met zich meebrengt die dan ook voor uw rekening zullen zijn.

Gelieve dit schrijven te beschouwen als een laatste ingebrekestelling en als een finale poging om op een minnelijke manier tot een oplossing te komen.

Met vriendelijke groeten,
_______________________
________