Ingebrekestelling voor onbetaalde huur

Voortgang:
0%
?
X

Kies de hoedanigheid van degene die de ingebrekestelling zal doen. Het kan om een persoon (een particulier) of een onderneming (d.i. een vennootschap of vereniging) gaan.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

________
________

________
________


________, ________


Betreft: Ingebrekestelling - Betaling van uw huur


Geachte,

Behoudens vergissing heb ik de betaling van de huur voor de lopende maand ________ nog niet mogen ontvangen.

Tot op heden bedraagt het totale bedrag van de onbetaalde huur dus ________ EUR.

Bijgevolg stel ik u in gebreke om de som van ________ EUR ten laatste op ________ te betalen.

888 552 2822 2282552, 282 82 282 22222525522 222 2252852288222 252825552 82 22 828522.

Het spreekt voor zich dat alle kosten en uitgaven (zoals eventuele inbeslagnames, dagvaardingen, proceskosten, uitvoeringskosten, etc.) volledig voor uw rekening zullen zijn.

Ik vertrouw er daarom op dat u zonder verder uitstel aan dit verzoek zal tegemoetkomen teneinde een einde te maken aan deze vervelende situatie.


Met vriendelijke groeten,
_________________________
________

Uw document bekijken

________
________

________
________


________, ________


Betreft: Ingebrekestelling - Betaling van uw huur


Geachte,

Behoudens vergissing heb ik de betaling van de huur voor de lopende maand ________ nog niet mogen ontvangen.

Tot op heden bedraagt het totale bedrag van de onbetaalde huur dus ________ EUR.

Bijgevolg stel ik u in gebreke om de som van ________ EUR ten laatste op ________ te betalen.

888 552 2822 2282552, 282 82 282 22222525522 222 2252852288222 252825552 82 22 828522.

Het spreekt voor zich dat alle kosten en uitgaven (zoals eventuele inbeslagnames, dagvaardingen, proceskosten, uitvoeringskosten, etc.) volledig voor uw rekening zullen zijn.

Ik vertrouw er daarom op dat u zonder verder uitstel aan dit verzoek zal tegemoetkomen teneinde een einde te maken aan deze vervelende situatie.


Met vriendelijke groeten,
_________________________
________