Leningovereenkomst voor een goed

Voortgang:
0%
?
X

Kies de hoedanigheid van degene die het goed uitleent. Deze persoon kan een individu (elk individu) of een onderneming (BV, NV, Vzw,...) zijn.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

BRUIKLENINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________;

hierna de "Uitlener";


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________;

hierna de "Lener";IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Uitlener verschaft aan de Lener, ten titel van een lening om niet (in overeenstemming met Artikel 1875 e.v. van het Burgerlijk Wetboek), het volgende goed:

________

(hierna het "Goed" of het "Geleende Goed")


2. GEBREKEN

Het Goed heeft geen gekende gebreken.


3. GEBRUIK

Het Goed mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met het normale en gewone gebruik waarvoor het Goed dient.

De Lener is verantwoordelijk voor de gebruiks- en verbruikskosten met betrekking tot het Goed.

De Lener is in elk geval aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van het Goed dat niet in overeenstemming is met het toegestane gebruik ervan.


4. BEWARING EN BEHOUD

De Lener zorgt voor de bewaring en het behoud van het Goed als een goede huisvader. Hij draagt zorg voor het Goed alsof het zijn of haar eigendom is.


5. VERZEKERINGEN

De Lener is verplicht het Goed te verzekeren, in het bijzonder tegen de volgende risico's:

________


6. LASTEN, BELASTINGEN OF ANDERE HEFFINGEN

De Lener is verantwoordelijk voor de betaling van alle gewone lasten, belastingen of andere heffingen die van toepassing zijn op het Goed.


7. 885825885, 855558252885 58 8888585525855 55528558

85 28258222822 852 8288288252222 252 52 22225 52 58282225 825222222 22 2255282258822 852 5882 858222228222 22 2225252288222 58225822 582 22582 85522 8225 522 825255 852 522 2225 22 582 22 55822225 85522 552 552 52 58282225 2222 222288 2225 222 825522 2222822.


8. TERBESCHIKKINGSTELLING

Het Goed wordt meteen bij de ondertekening van deze overeenkomst ter beschikking gesteld van de Lener, die hierbij de goede ontvangst ervan bevestigt.


9.
TERUGGAVE

De Lener is verplicht het Goed terug te geven op ________.


10. 585285552585 85885 58 85585285 858858885

8222 282522222282 88 22525825222 552 522 828288852 52852.

52 22858 852 222 2288588 2822 52 82822252 52852852222 582 852 522 225285228822 55522588822222 852 52 8222285528 852 52 58282225.


Opgemaakt op ________ te ________, in evenveel originele kopieën als er partijen zijn.

De Uitlener

De Lener

Uw document bekijken

BRUIKLENINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________;

hierna de "Uitlener";


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________;

hierna de "Lener";IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Uitlener verschaft aan de Lener, ten titel van een lening om niet (in overeenstemming met Artikel 1875 e.v. van het Burgerlijk Wetboek), het volgende goed:

________

(hierna het "Goed" of het "Geleende Goed")


2. GEBREKEN

Het Goed heeft geen gekende gebreken.


3. GEBRUIK

Het Goed mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met het normale en gewone gebruik waarvoor het Goed dient.

De Lener is verantwoordelijk voor de gebruiks- en verbruikskosten met betrekking tot het Goed.

De Lener is in elk geval aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van het Goed dat niet in overeenstemming is met het toegestane gebruik ervan.


4. BEWARING EN BEHOUD

De Lener zorgt voor de bewaring en het behoud van het Goed als een goede huisvader. Hij draagt zorg voor het Goed alsof het zijn of haar eigendom is.


5. VERZEKERINGEN

De Lener is verplicht het Goed te verzekeren, in het bijzonder tegen de volgende risico's:

________


6. LASTEN, BELASTINGEN OF ANDERE HEFFINGEN

De Lener is verantwoordelijk voor de betaling van alle gewone lasten, belastingen of andere heffingen die van toepassing zijn op het Goed.


7. 885825885, 855558252885 58 8888585525855 55528558

85 28258222822 852 8288288252222 252 52 22225 52 58282225 825222222 22 2255282258822 852 5882 858222228222 22 2225252288222 58225822 582 22582 85522 8225 522 825255 852 522 2225 22 582 22 55822225 85522 552 552 52 58282225 2222 222288 2225 222 825522 2222822.


8. TERBESCHIKKINGSTELLING

Het Goed wordt meteen bij de ondertekening van deze overeenkomst ter beschikking gesteld van de Lener, die hierbij de goede ontvangst ervan bevestigt.


9.
TERUGGAVE

De Lener is verplicht het Goed terug te geven op ________.


10. 585285552585 85885 58 85585285 858858885

8222 282522222282 88 22525825222 552 522 828288852 52852.

52 22858 852 222 2288588 2822 52 82822252 52852852222 582 852 522 225285228822 55522588822222 852 52 8222285528 852 52 58282225.


Opgemaakt op ________ te ________, in evenveel originele kopieën als er partijen zijn.

De Uitlener

De Lener