Naar boven

Leningovereenkomst voor een goed

Voortgang:
0%
?
X

Kies de hoedanigheid van de persoon die het goed uitleent. Deze persoon kan een individu (elk individu) of een onderneming (BVBA, NV, VZW....) zijn.

Hulp
nodig?
Model bewerken

LENINGOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Leninggever",


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Leningnemer",IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

1. VOORWERP

De Leninggever verschaft aan de Leninggever ten titel van bruikleen om niet het volgende goed: ________.

(hierna de "Lening")


2. GEBREKEN

De Lening heeft geen bekende gebreken.


3. GEBRUIK

De Lening mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met het normale en gebruikelijke gebruik ervan.

De Leningnemer is verantwoordelijk voor de gebruikskosten van de Lening.

Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met het toegestane gebruik van de Lening valt onder de aansprakelijkheid voor schade en is voor risico van de Leningnemer.


4. BEWARING EN BEHOUD

De Leningnemer zorgt voor de bewaring en het behoud van de Lening als een goede huisvader. Hij zorgt voor de Lening, alsof het zijn eigen goed was geweest.


5. VERZEKERINGEN

De Leningnemer is verplicht de Lening te verzekeren, in het bijzonder tegen de volgende risico's:

________


6. LASTEN, BELASTINGEN OF ANDERE HEFFINGEN

De Leningnemer is verantwoordelijk voor de betaling van alle gewone lasten, belastingen of andere heffingen die van toepassing zijn op de Lening.


7. 885825885, 855558252885 58 8888585525855 55528558

85 28258222822 852 8288288252222 252 52 22282222225 52 22282222825 825222222 22 2255282258822 852 5882 558222252, 858222228222 22 2225252288222 58225822 8225 52 22252 82855822 852 52 222822.


8. TERBESCHIKKINGSTELLING

De Lening wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld van de Leningnemer, die hierbij de goede ontvangst ervan bevestigt.


9. TERUGGAVE

De Leningnemer is verplicht de Lening terug te geven op ________.


10. 585285552585 85885 58 85585285 858858885

8222 282522222282 88 22525825222 552 522 828288852 52852.

52 22858 852 222 2288588 2822 52 82822252 52852852222 582 852 522 225285228822 55522588822222 852 52 8222285528 852 52 22282222825.

Gedaan op ________ te ________, in evenveel originele kopieën als er partijen zijn.De Leninggever

De Leningnemer

Document
weergeven dat in behandeling is

LENINGOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Leninggever",


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Leningnemer",IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

1. VOORWERP

De Leninggever verschaft aan de Leninggever ten titel van bruikleen om niet het volgende goed: ________.

(hierna de "Lening")


2. GEBREKEN

De Lening heeft geen bekende gebreken.


3. GEBRUIK

De Lening mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met het normale en gebruikelijke gebruik ervan.

De Leningnemer is verantwoordelijk voor de gebruikskosten van de Lening.

Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met het toegestane gebruik van de Lening valt onder de aansprakelijkheid voor schade en is voor risico van de Leningnemer.


4. BEWARING EN BEHOUD

De Leningnemer zorgt voor de bewaring en het behoud van de Lening als een goede huisvader. Hij zorgt voor de Lening, alsof het zijn eigen goed was geweest.


5. VERZEKERINGEN

De Leningnemer is verplicht de Lening te verzekeren, in het bijzonder tegen de volgende risico's:

________


6. LASTEN, BELASTINGEN OF ANDERE HEFFINGEN

De Leningnemer is verantwoordelijk voor de betaling van alle gewone lasten, belastingen of andere heffingen die van toepassing zijn op de Lening.


7. 885825885, 855558252885 58 8888585525855 55528558

85 28258222822 852 8288288252222 252 52 22282222225 52 22282222825 825222222 22 2255282258822 852 5882 558222252, 858222228222 22 2225252288222 58225822 8225 52 22252 82855822 852 52 222822.


8. TERBESCHIKKINGSTELLING

De Lening wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld van de Leningnemer, die hierbij de goede ontvangst ervan bevestigt.


9. TERUGGAVE

De Leningnemer is verplicht de Lening terug te geven op ________.


10. 585285552585 85885 58 85585285 858858885

8222 282522222282 88 22525825222 552 522 828288852 52852.

52 22858 852 222 2288588 2822 52 82822252 52852852222 582 852 522 225285228822 55522588822222 852 52 8222285528 852 52 22282222825.

Gedaan op ________ te ________, in evenveel originele kopieën als er partijen zijn.De Leninggever

De Leningnemer