Motivering van het ontslag door de werkgever

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de maatschappelijke benaming (indien een onderneming) of de naam (indien een natuurlijke persoon) in van de werkgever die het ontslag moet motiveren.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven


Geachte,

Betreft: Motivering van het ontslag

Ik verwijs naar uw brief van ________ waarin u verzoekt de redenen van het ontslag mee te delen.

In toepassing van de bepalingen van de collectieve 5582858282522222282 25. 288, delen wij u mee dat de volgende redenen hebben geleid tot uw ontslag:

________

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
_________________________
________

Bijlage(n):

________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven


Geachte,

Betreft: Motivering van het ontslag

Ik verwijs naar uw brief van ________ waarin u verzoekt de redenen van het ontslag mee te delen.

In toepassing van de bepalingen van de collectieve 5582858282522222282 25. 288, delen wij u mee dat de volgende redenen hebben geleid tot uw ontslag:

________

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
_________________________
________

Bijlage(n):

________