Naar boven

Notulen van een algemene vergadering van een vereniging zonder winstoogmerk

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van de vereniging waarvan de notulen worden opgesteld. Dit wordt de "maatschappelijke naam" van de vereniging genoemd.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________

Vereninging zonder Winstoogmerk

________

KBO Nummer: ________


NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


gehouden op ________, om ________,

Op het volgende adres:

________BUREAU

De leiding en het toezicht op de algemene vergadering wordt verzorgd door het bureau, dat als volgt is samengesteld:

- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de presentielijst die bij het Bureau wordt neergelegd.

De aanwezigheidslijst wordt medeondertekend door de leden van het bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. Het zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.AANWEZIGHEDEN

- Aaanwezig:

________

- Vertegenwoordiging:

Geen enkel lid heeft een volmacht gegeven om zich te laten vertegenwoordigen.

- Verontschuldigd:

Geen enkel lid verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid.

- Niet-verontschuldigde afwzeigheid:

Geen enkel lid is afwezig zonder zich te verontschuldigen.

- Uitgenodigd:

Er zijn geen genodigden aanwezig.VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De Algemene Vergadering werd geldig bijeengeroepen door middel van een oproeping aan de leden op ________.

Het bewijs van deze uitnodiging wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

8882 552822822 22 82522222822558252 82522 82852522 552 52 82258555522 8225 2222522 222 52 58222222 82525525822.

8882 82522 528822 52 5285222222 582 552 28252222228282 52 822 22 52 82525222 225 82885822822 825522 2282285, 2282222 22 528822 252222 82222.

De vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

Elk vast lid heeft één stem.

Gezien de aanwezigheid, nemen ________ leden deel aan de stemming over een totaal van ________.AGENDA

1. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

2. Goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

3. Kwijting aan de bestuurdersBERAADSLAGINGEN


1.
Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De raad van bestuur legt de rekeningen van de vereniging voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit deze rekeningen goed te keuren.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


2.
Goedkeuring van de begroting voor het komende begrotingsjaar;

De Raad van Bestuur presenteert het budget voor het komende boekjaar.

De Algemene Vergadering besluit deze begroting goed te keuren.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


3.
Kwijting aan de bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat eindigt op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.SLOTBEPALINGEN

Aangezien de agenda is uitgeput, wordt de vergadering beëindigd om ________.

225552 22 52 5522222822 285528- 22 5525 22, 25 22252255822 5225 52 58222222 82525525822 25 822822, 825522 5222 2225822 22525222225 5225 52 82522 852 522 855255 22 52 82522 852 52 82525525822 582 555522 528822 82522852.Namen en handtekeningen:

Document
weergeven dat in behandeling is

________

Vereninging zonder Winstoogmerk

________

KBO Nummer: ________


NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


gehouden op ________, om ________,

Op het volgende adres:

________BUREAU

De leiding en het toezicht op de algemene vergadering wordt verzorgd door het bureau, dat als volgt is samengesteld:

- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de presentielijst die bij het Bureau wordt neergelegd.

De aanwezigheidslijst wordt medeondertekend door de leden van het bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. Het zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.AANWEZIGHEDEN

- Aaanwezig:

________

- Vertegenwoordiging:

Geen enkel lid heeft een volmacht gegeven om zich te laten vertegenwoordigen.

- Verontschuldigd:

Geen enkel lid verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid.

- Niet-verontschuldigde afwzeigheid:

Geen enkel lid is afwezig zonder zich te verontschuldigen.

- Uitgenodigd:

Er zijn geen genodigden aanwezig.VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De Algemene Vergadering werd geldig bijeengeroepen door middel van een oproeping aan de leden op ________.

Het bewijs van deze uitnodiging wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

8882 552822822 22 82522222822558252 82522 82852522 552 52 82258555522 8225 2222522 222 52 58222222 82525525822.

8882 82522 528822 52 5285222222 582 552 28252222228282 52 822 22 52 82525222 225 82885822822 825522 2282285, 2282222 22 528822 252222 82222.

De vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

Elk vast lid heeft één stem.

Gezien de aanwezigheid, nemen ________ leden deel aan de stemming over een totaal van ________.AGENDA

1. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

2. Goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

3. Kwijting aan de bestuurdersBERAADSLAGINGEN


1.
Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De raad van bestuur legt de rekeningen van de vereniging voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit deze rekeningen goed te keuren.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


2.
Goedkeuring van de begroting voor het komende begrotingsjaar;

De Raad van Bestuur presenteert het budget voor het komende boekjaar.

De Algemene Vergadering besluit deze begroting goed te keuren.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


3.
Kwijting aan de bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat eindigt op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.SLOTBEPALINGEN

Aangezien de agenda is uitgeput, wordt de vergadering beëindigd om ________.

225552 22 52 5522222822 285528- 22 5525 22, 25 22252255822 5225 52 58222222 82525525822 25 822822, 825522 5222 2225822 22525222225 5225 52 82522 852 522 855255 22 52 82522 852 52 82525525822 582 555522 528822 82522852.Namen en handtekeningen: