Ontslag om dringende reden - beslissing

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de naam in van de werkgever die overgaat tot het ontslag om dringende reden. Dit is de naam van de particulier of de maatschappelijke benaming van de onderneming (vennootschap of vereniging).

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________ ________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven


Geachte mevrouw ________,

Betreft: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden

Middels dit schrijven stellen wij u in kennis van onze beslissing onze arbeidsovereenkomst die aanving op ________ te beëindigen wegens dringende reden.

De concrete redenen die tot dit ontslag hebben geleid zullen u binnen de termijn voorzien in Artikel 82 852 52 222 852 8 2588 2882 82252222252 52 558285828252222228222 825522 2222252285.

Wij benadrukken dat u geen recht hebt op enige opzeggingstermijn en/of opzeggingsvergoeding.
____________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________ ________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven


Geachte mevrouw ________,

Betreft: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden

Middels dit schrijven stellen wij u in kennis van onze beslissing onze arbeidsovereenkomst die aanving op ________ te beëindigen wegens dringende reden.

De concrete redenen die tot dit ontslag hebben geleid zullen u binnen de termijn voorzien in Artikel 82 852 52 222 852 8 2588 2882 82252222252 52 558285828252222228222 825522 2222252285.

Wij benadrukken dat u geen recht hebt op enige opzeggingstermijn en/of opzeggingsvergoeding.
____________________________
________