Naar boven

Ontslag om dringende reden - kennisgeving reden

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de naam in van de werkgever die is overgegaan tot het ontslag om dringende reden. Dit is de naam van de particulier of de maatschappelijke benaming van de onderneming (vennootschap of vereniging).

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________ ________
________


________, ________


Per aangetekend schrijven


Geachte mevrouw ________,

Betreft: Kennisgeving van de dringende reden

Wij verwijzen naar het aangetekend schrijven van ________.

In overeenstemming met Artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 delen wij u mee dat onderstaande ernstige tekortkomingen tot dit ontslag hebben geleid:

________

822 828228255252 25522 558528822 552 2822 8255252 2522288822282 852228252822 222 5 222855288822 22 5228282822 2222228822 8255 2225522.

Te gepasten tijde bezorgen wij u alle vereiste sociale documenten.____________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________ ________
________


________, ________


Per aangetekend schrijven


Geachte mevrouw ________,

Betreft: Kennisgeving van de dringende reden

Wij verwijzen naar het aangetekend schrijven van ________.

In overeenstemming met Artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 delen wij u mee dat onderstaande ernstige tekortkomingen tot dit ontslag hebben geleid:

________

822 828228255252 25522 558528822 552 2822 8255252 2522288822282 852228252822 222 5 222855288822 22 5228282822 2222228822 8255 2225522.

Te gepasten tijde bezorgen wij u alle vereiste sociale documenten.____________________________
________