Naar boven

Ontslagbrief van een werknemer met een overeenkomst voor onbepaalde duur

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld hier de identiteit van de werknemer die ontslag wil nemen, met zijn of haar voorna(a)m(en) en achternaam.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

Ter attentie van: ________
________
________

________, op ________

Persoonlijk afgegeven brief tegen ondertekening van het duplicaat


Onderwerp: Ontslag


Geachte Heer, Mevrouw,


52 8228 5 5825882 22 52 522222 852 2822 8288888822 22 2822 5582858282522222282 222 58 22525222822 22 8228258222.

Ik zal een opzeggingstermijn naleven van:

________

Die termijn vangt aan op ________.

Bij het daadwerkelijk vertrek, wordt u verzocht om mij de verschillende sociale documenten te overhandigen die mij rechtmatig toekomen evenals een werkcertificaat.


Met de meeste hoogachting,


________


Persoonlijk afgegeven brief tegen ondertekening van het duplicaat op _______________

Handtekening van de werkgever:
Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

Ter attentie van: ________
________
________

________, op ________

Persoonlijk afgegeven brief tegen ondertekening van het duplicaat


Onderwerp: Ontslag


Geachte Heer, Mevrouw,


52 8228 5 5825882 22 52 522222 852 2822 8288888822 22 2822 5582858282522222282 222 58 22525222822 22 8228258222.

Ik zal een opzeggingstermijn naleven van:

________

Die termijn vangt aan op ________.

Bij het daadwerkelijk vertrek, wordt u verzocht om mij de verschillende sociale documenten te overhandigen die mij rechtmatig toekomen evenals een werkcertificaat.


Met de meeste hoogachting,


________


Persoonlijk afgegeven brief tegen ondertekening van het duplicaat op _______________

Handtekening van de werkgever: