Ontslagbrief van een werknemer met een overeenkomst voor onbepaalde duur

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld hier de identiteit van de werknemer die ontslag wil nemen, met zijn of haar voorna(a)m(en) en achternaam.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
t.a.v. ________
________

________, ________

Per aangetekende brief


Onderwerp: Ontslag


Geachte,


52 8228 5 5825882 22 52 522222 852 2822 8288888822 22 2222 5582858282522222282 22 8228258222.

Ik zal een opzeggingstermijn naleven van ________. Die termijn vangt aan op maandag ________.

Ik verzoek u hierbij tevens om mij tijdig de verschillende en nodige sociale documenten te overhandigen.


Met vriendelijke groeten,________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
t.a.v. ________
________

________, ________

Per aangetekende brief


Onderwerp: Ontslag


Geachte,


52 8228 5 5825882 22 52 522222 852 2822 8288888822 22 2222 5582858282522222282 22 8228258222.

Ik zal een opzeggingstermijn naleven van ________. Die termijn vangt aan op maandag ________.

Ik verzoek u hierbij tevens om mij tijdig de verschillende en nodige sociale documenten te overhandigen.


Met vriendelijke groeten,________________________
________