Naar boven

Oproeping voor een algemene vergadering

Voortgang:
0%
?
X

Er zijn twee soorten algemene vergaderingen. De gewone algemene vergadering vindt eenmaal per jaar plaats, op een vaste datum en plaats, zoals bepaald in de statuten. De besluiten die daar worden genomen, verschillen van de besluiten die tijdens een buitengewone algemene vergadering moeten worden genomen. De beslissingen onder de eerste zijn beslissingen die als routinebeslissingen kunnen worden omschreven, zoals het lezen van de jaarverslagen en de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap. De beslissingen die op een buitengewone algemene vergadering moeten worden genomen, zijn veel belangrijker en behandelen ernstiger zaken zoals de wijziging van de statuten of het maatschappelijk doel van de Vennootschap of de ontbinding van de Vennootschap. Zij vereisen een minimum aantal aanwezige aandeelhouders en een grotere meerderheid van stemmen. Selecteer of de Algemene Vergadering betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekening of dat zij alleen bijeengeroepen wordt om andere zaken te bespreken.

Hulp
nodig?
Model bewerken
________

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)

________

KBO nummer: ________OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERINGop ________, om ________,


op het volgende adres:

________
AGENDA

1. Beheersverslag en het verslag van de Commissaris over de jaarrekening;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. Kwijting van de zaakvoerders;

4. Kwijting van de Commissaris


DEELNAMEFORMALITEITEN

82 552 52 82525525822 22 252222 522822222, 222222 52 55252285255258 222282822 5582 55222 8225 52 55252 852 52 82525525822 52 822222288552 82 222288 528822 2282285 852 522 552258 55252822 85558225 282 8225222228 2822 552 52 82525525822 5228 22 22222.


DOCUMENTEN

Een kopie van de volgende documenten wordt bij deze oproeping gevoegd en gelijktijdig met de vergadering aan elk van de aandeelhouders van de vennootschap toegezonden:

- het beheersverslag;
- de jaarrekening;
- het verslag van de Commissaris.

HANDTEKENING(EN):...................................................................................

De Zaakvoerders

Document
weergeven dat in behandeling is
________

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)

________

KBO nummer: ________OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERINGop ________, om ________,


op het volgende adres:

________
AGENDA

1. Beheersverslag en het verslag van de Commissaris over de jaarrekening;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. Kwijting van de zaakvoerders;

4. Kwijting van de Commissaris


DEELNAMEFORMALITEITEN

82 552 52 82525525822 22 252222 522822222, 222222 52 55252285255258 222282822 5582 55222 8225 52 55252 852 52 82525525822 52 822222288552 82 222288 528822 2282285 852 522 552258 55252822 85558225 282 8225222228 2822 552 52 82525525822 5228 22 22222.


DOCUMENTEN

Een kopie van de volgende documenten wordt bij deze oproeping gevoegd en gelijktijdig met de vergadering aan elk van de aandeelhouders van de vennootschap toegezonden:

- het beheersverslag;
- de jaarrekening;
- het verslag van de Commissaris.

HANDTEKENING(EN):...................................................................................

De Zaakvoerders