Oproeping voor een algemene vergadering

Voortgang:
0%
?
X

Er zijn twee soorten algemene vergaderingen. De gewone algemene vergadering vindt eenmaal per jaar plaats, op een vaste datum en plaats, zoals bepaald in de statuten. De besluiten die daar worden genomen, verschillen van de besluiten die tijdens een buitengewone algemene vergadering moeten worden genomen. De beslissingen onder de eerste zijn beslissingen die als routinebeslissingen kunnen worden omschreven, zoals het lezen van de jaarverslagen en de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap. De beslissingen die op een buitengewone algemene vergadering moeten worden genomen, zijn veel belangrijker en behandelen ernstiger zaken zoals de wijziging van de statuten of het maatschappelijk doel van de Vennootschap of de ontbinding van de Vennootschap. Zij vereisen een minimum aantal aanwezige aandeelhouders en een grotere meerderheid van stemmen. Selecteer of de Algemene Vergadering betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekening of dat zij alleen bijeengeroepen wordt om andere zaken te bespreken.

Hulp
nodig?
Model bewerken
________

Besloten Vennootschap (BV)

________

ondernemingsnummer: ________OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERINGop ________, om ________,


op het volgende adres:

________
AGENDA

1. Jaarverslag en het verslag van de Commissaris over de jaarrekening;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. 58822822 852 52 82825555258;

4. Kwijting van de Commissaris


DOCUMENTEN

522 22282 852 52 82822252 5285222222 82552 882 5222 225222822 2282225 22 228822282582 222 5222 225222822 552 282 852 52 55252285255258 852 52 822222288552 22222222522:

- het jaarverslag;
- de jaarrekening;
- het verslag van de Commissaris.

HANDTEKENING(EN):...................................................................................

Het Bestuur

Document
weergeven dat in behandeling is
________

Besloten Vennootschap (BV)

________

ondernemingsnummer: ________OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERINGop ________, om ________,


op het volgende adres:

________
AGENDA

1. Jaarverslag en het verslag van de Commissaris over de jaarrekening;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. 58822822 852 52 82825555258;

4. Kwijting van de Commissaris


DOCUMENTEN

522 22282 852 52 82822252 5285222222 82552 882 5222 225222822 2282225 22 228822282582 222 5222 225222822 552 282 852 52 55252285255258 852 52 822222288552 22222222522:

- het jaarverslag;
- de jaarrekening;
- het verslag van de Commissaris.

HANDTEKENING(EN):...................................................................................

Het Bestuur