Naar boven

Oproeping voor een algemene vergadering van een vereniging zonder winstoogmerk

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de Algemene Vergadering betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekening of dat zij alleen bijeengeroepen wordt om andere zaken te bespreken.

Hulp
nodig?
Model bewerken________

Vereniging zonder winstoogmerk

met maatschappelijke zetel te ________

met ondernemingsnummer ________


OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


van ________ om ________,

die plaatsvindt op het volgende adres:

________
AGENDA

1. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

2. 22252255822 852 52 822522822 8225 522 2222252 82222555;

3. 58822822 552 52 82825555258.


DOCUMENTEN

Een kopie van de volgende documenten wordt bij deze oproeping gevoegd en gelijktijdig met deze oproeping aan elk van de leden van de vereniging toegezonden:

- de jaarrekening en de begroting.HANDTEKENING(EN):


...................................................................................

Het Bestuur

Document
weergeven dat in behandeling is________

Vereniging zonder winstoogmerk

met maatschappelijke zetel te ________

met ondernemingsnummer ________


OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


van ________ om ________,

die plaatsvindt op het volgende adres:

________
AGENDA

1. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

2. 22252255822 852 52 822522822 8225 522 2222252 82222555;

3. 58822822 552 52 82825555258.


DOCUMENTEN

Een kopie van de volgende documenten wordt bij deze oproeping gevoegd en gelijktijdig met deze oproeping aan elk van de leden van de vereniging toegezonden:

- de jaarrekening en de begroting.HANDTEKENING(EN):


...................................................................................

Het Bestuur