Naar boven

Oproeping voor een algemene vergadering van een vereniging zonder winstoogmerk

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de Algemene Vergadering betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekening of dat zij alleen bijeengeroepen wordt om andere zaken te bespreken.

Hulp
nodig?
Model bewerken________

Vereniging zonder winstoogmerk

met maatschappelijke zetel te: ________; en

met ondernemingsnummer: ________


OPROEPING TOT GEWONE ALGEMENE VERGADERING


van ________, om ________,

die plaatsvindt op het volgende adres:

________
AGENDA

1. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

2. Goedkeuring van de begroting voor het komende begrotingsjaar;

3. Kwijting aan de bestuurders.


DEELNAMEFORMALITEITEN

De leden mogen aan de vergadering deelnemen, mits zij de volgende formaliteiten vervullen

________

82 552 52 82525525822 22 252222 522822222, 222222 52 82522 222 282822 5582 55222 8225 52 8225 52 82525525822 858222822852 55252 52 8252282822 82 222288 528822 2282285 852 552 822522222 22 552 52 82525525822 5228 22 22222.


DOCUMENTEN

Een kopie van de volgende documenten wordt bij deze oproeping gevoegd en gelijktijdig met de vergadering aan elk van de leden van de vereniging toegezonden:

- de jaarrekening en de begroting.HANDTEKENING(EN):


...................................................................................

De Raad van Bestuur

Document
weergeven dat in behandeling is________

Vereniging zonder winstoogmerk

met maatschappelijke zetel te: ________; en

met ondernemingsnummer: ________


OPROEPING TOT GEWONE ALGEMENE VERGADERING


van ________, om ________,

die plaatsvindt op het volgende adres:

________
AGENDA

1. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

2. Goedkeuring van de begroting voor het komende begrotingsjaar;

3. Kwijting aan de bestuurders.


DEELNAMEFORMALITEITEN

De leden mogen aan de vergadering deelnemen, mits zij de volgende formaliteiten vervullen

________

82 552 52 82525525822 22 252222 522822222, 222222 52 82522 222 282822 5582 55222 8225 52 8225 52 82525525822 858222822852 55252 52 8252282822 82 222288 528822 2282285 852 552 822522222 22 552 52 82525525822 5228 22 22222.


DOCUMENTEN

Een kopie van de volgende documenten wordt bij deze oproeping gevoegd en gelijktijdig met de vergadering aan elk van de leden van de vereniging toegezonden:

- de jaarrekening en de begroting.HANDTEKENING(EN):


...................................................................................

De Raad van Bestuur