Opzegbrief verzekering

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer de reden waarom de verzekering wordt beëindigd. Alleen de hierboven vermelde redenen zijn geldig (onder voorwaarden).

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
Klantendienst
________


________, ________


Geachte,

Betreft: Opzegging van mijn verzekeringspolis
Referentie: ________

Middels dit schrijven deel ik u mee dat ik, in overeenstemming met mijn overeenkomst en de geldende wetgeving, de verzekeringsovereenkomst met bovenvermelde referentie op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag wil beëindigen.

Rekening houdend met de te respecteren kennisgevingstermijn van minimum drie (3) maanden, zal de overeenkomst dus eindigen op ________.

Ik heb aldus bezwaar tegen elke vorm van verlenging van de overeenkomst. Indien de hierboven vermelde vervaldag onjuist is, wordt de opzegging van kracht op de eerste geldige vervaldag die ik u zou willen vragen mij mee te delen.

888582 8255222 22 282 52 82282582822 852 52 282522222282 22 8282828222 22 282 58 22225282222 2825 22 25222 882222 52 88222822 (22) 55222.

Met vriendelijke groeten,
_________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
Klantendienst
________


________, ________


Geachte,

Betreft: Opzegging van mijn verzekeringspolis
Referentie: ________

Middels dit schrijven deel ik u mee dat ik, in overeenstemming met mijn overeenkomst en de geldende wetgeving, de verzekeringsovereenkomst met bovenvermelde referentie op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag wil beëindigen.

Rekening houdend met de te respecteren kennisgevingstermijn van minimum drie (3) maanden, zal de overeenkomst dus eindigen op ________.

Ik heb aldus bezwaar tegen elke vorm van verlenging van de overeenkomst. Indien de hierboven vermelde vervaldag onjuist is, wordt de opzegging van kracht op de eerste geldige vervaldag die ik u zou willen vragen mij mee te delen.

888582 8255222 22 282 52 82282582822 852 52 282522222282 22 8282828222 22 282 58 22225282222 2825 22 25222 882222 52 88222822 (22) 55222.

Met vriendelijke groeten,
_________________________
________