Naar boven

Opzegbrief verzekering

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer de reden waarom de verzekering wordt beëindigd. Alleen de hierboven vermelde redenen zijn geldig (onder voorwaarden).

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
Klantendienst
________

________, op ________

Betreft: Opzegging van mijn verzekeringspolis
Referentie: ________

Geachte Heer, Mevrouw,

Ik deel u hierbij mee dat ik de bovengenoemde verzekeringsovereenkomst op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag wil beëindigen, in overeenstemming met mijn overeenkomst en de geldende wetgeving.
In overeenstemming met de wettelijke kennisgevingstermijn van 3 maanden, zal de beëindiging van mijn overeenkomst van kracht worden met ingang van de datum van ________.

Ik heb daarom bezwaar tegen elke vorm van verlenging van de overeenkomst. Indien de hierboven vermelde vervaldag onjuist is, wordt de opzegging van kracht op de eerste geldige vervaldag die ik u zou willen vragen mij te verwittigen.

888582 8255222 22 52 222222822 852 52 282522222282 22 8282828222 22 282 58 22225282222 2825 22 25222 882222 52 22 55222.


Met vriendelijke groeten,


....................................................
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
Klantendienst
________

________, op ________

Betreft: Opzegging van mijn verzekeringspolis
Referentie: ________

Geachte Heer, Mevrouw,

Ik deel u hierbij mee dat ik de bovengenoemde verzekeringsovereenkomst op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag wil beëindigen, in overeenstemming met mijn overeenkomst en de geldende wetgeving.
In overeenstemming met de wettelijke kennisgevingstermijn van 3 maanden, zal de beëindiging van mijn overeenkomst van kracht worden met ingang van de datum van ________.

Ik heb daarom bezwaar tegen elke vorm van verlenging van de overeenkomst. Indien de hierboven vermelde vervaldag onjuist is, wordt de opzegging van kracht op de eerste geldige vervaldag die ik u zou willen vragen mij te verwittigen.

888582 8255222 22 52 222222822 852 52 282522222282 22 8282828222 22 282 58 22225282222 2825 22 25222 882222 52 22 55222.


Met vriendelijke groeten,


....................................................
________