Naar boven

Opzegbrief van een woninghuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Kies "verhuurder" als de persoon die deze brief schrijft de persoon is die de woning heeft verhuurd. Kies " huurder" als de persoon die deze brief schrijft de persoon is die de woning heeft gehuurd.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________

Op ________, te ________


Betreft: Opzeg – Beëindiging van de huurovereenkomst


Geachte Heer, Mevrouw,

Ik schrijf u aangaande de huurovereenkomst gesloten op ________, betreffende de woning die zich bevindt op het volgende adres: ________.

In overeenstemming met onze overeenkomst en de geldende wetgeving, deel ik u hierbij mee dat ik de huurovereenkomst wil beëindigen met ingang van ________.

Bovengenoemde opzeg wordt gegeven op grond van mijn recht om de hernieuwing van de huurovereenkomst niet toe te staan.

52 225 522 22 25828 8228822 588 5 58 58 25525222822 225 22222 22 522 2525 22 2825 8582 22 25222, 282 52 822822 82 282522282222822 222 52 285528828855828822 22 22822 22 282 5882 88252288 22 22822.


Met vriendelijke groeten,

________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________

Op ________, te ________


Betreft: Opzeg – Beëindiging van de huurovereenkomst


Geachte Heer, Mevrouw,

Ik schrijf u aangaande de huurovereenkomst gesloten op ________, betreffende de woning die zich bevindt op het volgende adres: ________.

In overeenstemming met onze overeenkomst en de geldende wetgeving, deel ik u hierbij mee dat ik de huurovereenkomst wil beëindigen met ingang van ________.

Bovengenoemde opzeg wordt gegeven op grond van mijn recht om de hernieuwing van de huurovereenkomst niet toe te staan.

52 225 522 22 25828 8228822 588 5 58 58 25525222822 225 22222 22 522 2525 22 2825 8582 22 25222, 282 52 822822 82 282522282222822 222 52 285528828855828822 22 22822 22 282 5882 88252288 22 22822.


Met vriendelijke groeten,

________