Opzegbrief van een woninghuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Kies "verhuurder" als de persoon die deze brief schrijft de persoon is die de woning heeft verhuurd. Kies " huurder" als de persoon die deze brief schrijft de persoon is die de woning heeft gehuurd.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________

________, ________


Betreft: Einde van de huurovereenkomst


Geachte,

Ik schrijf u aangaande de huurovereenkomst gesloten op ________ betreffende de woning die zich bevindt op het adres ________.

In overeenstemming met onze overeenkomst en de geldende wetgeving, deel ik u hierbij mee dat ik de huurovereenkomst wil beëindigen met ingang van ________.

Bovengenoemde opzeg wordt gegeven op grond van mijn recht om de hernieuwing van de huurovereenkomst niet toe te staan.

52 225 522 22 25828 8228822 588 5 58 522 225822 225 5222 22 522 2525 282582 8582 22 25222, 282 52 822822 82 282522282222822 222 52 285528828855828822 22552 225 82885822822 22 8228822 22 5882 88252288 22552 52 22 22822.

Met vriendelijke groeten,_______________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________

________, ________


Betreft: Einde van de huurovereenkomst


Geachte,

Ik schrijf u aangaande de huurovereenkomst gesloten op ________ betreffende de woning die zich bevindt op het adres ________.

In overeenstemming met onze overeenkomst en de geldende wetgeving, deel ik u hierbij mee dat ik de huurovereenkomst wil beëindigen met ingang van ________.

Bovengenoemde opzeg wordt gegeven op grond van mijn recht om de hernieuwing van de huurovereenkomst niet toe te staan.

52 225 522 22 25828 8228822 588 5 58 522 225822 225 5222 22 522 2525 282582 8582 22 25222, 282 52 822822 82 282522282222822 222 52 285528828855828822 22552 225 82885822822 22 8228822 22 5882 88252288 22552 52 22 22822.

Met vriendelijke groeten,_______________________________
________