Ouderlijke toestemming om te reizen

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de persoon die het kind toestemming geeft om te reizen de ouder of voogd van het kind is. Een voogd is een persoon die instaat voor de persoon en de goederen van een onbekwame minderjarige. De voogd kan de taak van de ouders overnemen wanneer deze komen te overlijden of wanneer deze niet in staat zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

OUDERLIJKE TOESTEMMING OM TE REIZEN


Ik, ondergetekende, ________,

geboren op ________, te ________,

met woonplaats te ________,

het ouderlijk gezag uitoefenend in mijn hoedanigheid als vader,


MACHTIG
hierbij ________, geboren op ________ te ________,

met woonplaats te ________


ALLEEN TE REIZEN


naar de volgende bestemming(en):

________

vanaf ________ tot en met ________.


Gedaan te ________, op ________

Handtekening:
22258885282 852 52 552522222822
:

Uw document bekijken

OUDERLIJKE TOESTEMMING OM TE REIZEN


Ik, ondergetekende, ________,

geboren op ________, te ________,

met woonplaats te ________,

het ouderlijk gezag uitoefenend in mijn hoedanigheid als vader,


MACHTIG
hierbij ________, geboren op ________ te ________,

met woonplaats te ________


ALLEEN TE REIZEN


naar de volgende bestemming(en):

________

vanaf ________ tot en met ________.


Gedaan te ________, op ________

Handtekening:
22258885282 852 52 552522222822
: