Naar boven

Ouderlijke toestemming om te reizen

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de persoon die het kind toestemming geeft om te reizen de ouder of voogd van het kind is. Een voogd is een persoon die instaat voor de persoon en de goederen van een onbekwame minderjarige. De voogd kan de taak van de ouders overnemen wanneer deze komen te overlijden of wanneer deze niet in staat zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

OUDERLIJKE TOESTEMMING OM TE REIZEN


Ik, ondergetekende, ________

geboren op ________, te ________

wonende te: ________

ouderlijk gezag uitoefenend in hoedanigheid van Vader,


MACHTIG
hierbij het kind ________, geboren op ________ te ________

Wonende te: ________


ALLEEN TE REIZEN


in de volgende gebieden: ________

vanaf ________ tot en met ________.


Gedaan te ____________________, op _______________

Handtekening:
Legalisatie van de handtekening
:

Document
weergeven dat in behandeling is

OUDERLIJKE TOESTEMMING OM TE REIZEN


Ik, ondergetekende, ________

geboren op ________, te ________

wonende te: ________

ouderlijk gezag uitoefenend in hoedanigheid van Vader,


MACHTIG
hierbij het kind ________, geboren op ________ te ________

Wonende te: ________


ALLEEN TE REIZEN


in de volgende gebieden: ________

vanaf ________ tot en met ________.


Gedaan te ____________________, op _______________

Handtekening:
Legalisatie van de handtekening
: