Plaatsbeschrijving

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de plaatsbeschrijving een plaatsbeschrijving bij intreding, uittreding of van wijziging is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

PLAATSBESCHRIJVING BIJ INTREDING


ONDERGETEKENDEN

De Verhuurder: ________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________


EN

De Huurder: ________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

hebben op ________, om ________ uur het onroerend goed (hierna het "Goed") gelegen op het volgende adres: ________ bezocht.

De huurovereenkomst werd ondertekend op ________ en vangt aan op ________.


VOORAFGAANDE OPMERKINGEN

1. Er is geen onderzoek gedaan naar wat er zich binnen de muren, vloeren en plafonds bevindt, de toestand van de vloer onder de gevelbekleding is niet onderzocht en er is geen bodemonderzoek (onder het gebouw) uitgevoerd.

2. Als er geen schade wordt vermeld in de tekst van de plaatsbeschrijving, erkennen de partijen dat het daarin beschrevene intact, onbeschadigd - bevuild - bevuild - en in goede staat is, en dat alle apparaten en mechanismen die aanwezig zijn in het gehuurde goed perfect functioneren.

3. Alles wat wordt genoemd is het eigendom van de verhuurder.


OP BASIS VAN EEN ZORGVULDIG ONDERZOEK VAN HET GEHUURDE GOED IN AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN WORDT HET VOLGENDE VASTGESTELD:

A. ALGEMENE VASTSTELLINGEN

- Algemene staat van het goed: ____________________

Opmerkingen:

Het gehuurde goed heeft geen tekenen van opstijgend vocht, poreuze muren of infiltratie (als er echter sporen van vocht zichtbaar waren, worden de plaatsen waar ze zich bevinden, de oorzaak en de uitgevoerde behandeling vermeld).


B. KAMERS

1. _______________

- De muren, vloeren en plafonds: ____________________

Opmerkingen:
- Uitrustingen: ____________________

Opmerkingen:
- Staat bij uittreding:
C. UITRUSTINGEN EN VOORZIENINGEN

Het Goed heeft geen speciale apparatuur of faciliteiten.

1. 2285582 852 5225552555

82 5555525 252222 222 222222282 22 528822 222852222 852 52 228558285528822822 852 52 5225552555 82 522 22555552 2525.


D. WATER EN ENERGIE

1. Meteruitlezing

Deze dag geven de meterstanden aan:

- Koud water:

 • meternummer: __________
 • uitlezing: __________ m3
 • uittreding:

- Warm water:

 • meternummer: __________
 • uitlezing: __________ m3
 • uittreding:

- Elektriciteit:

 • nummer van de dagteller: __________
 • uitlezing: __________ kWh
 • uittreding:
nummer van de nachtteller: __________
 • uitlezing: __________ kWh
 • uittreding:

N° EAN:__________

- Gas:

 • meternummer: __________
 • uitlezing: __________ m3
 • uittreding:

N° EAN: __________

- Calorimeter:

 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________
 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________
 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________
 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________
 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________


2. Onderhoudscertificaten

- Centrale verwarming: type onderhoud: ____________________uitgevoerd op __________, door: ________________________________________;

- Schoorsteenschoonmaak: uitgevoerd op __________, door: ________________________________________;

- Ontkalken van waterverwarmers: op __________, door: ________________________________________;

- Reinigen van de septische tank/ontvetter: op __________, door ________________________________________;

- EPC-certificaat: __________;

- Certificering van het ventilatiesysteem (filters): __________;

- Certificering van het alarmsysteem: __________;

- Andere:De huurder erkent een kopie van deze certificaten te hebben ontvangen.


E. 55885 588 8558558

522282 525258 8252285, 88 58828 22588 582582822 8288552822 885222, 222228 22 82 22252 82552 852 8255555. 55 88 2222 25222, 2222 2228258, 2222 8822, 8255882 22588 8252285 82 5222 285528828855828822.

Opmerkingen:
- Staat bij uittreding:
F. INVENTARISATIE EN OVERHANDIGING VAN SLEUTELS

De huurder erkent dat hij van de verhuurder heeft ontvangen:

 • Sleutels van de buitendeuren: aantal: __________, nummers: __________________________________________________;
 • Sleutels van de binnendeuren: aantal: __________, nummers: __________________________________________________;
 • Afstandsbediening van elektrische deuren: aantal: __________, nummers: __________________________________________________;

Sleutels, afstandsbedieningen en sloten zijn gecontroleerd, ze werken goed, behalve: __________________________________________________.

Opmerkingen:
G. ANDERE OPMERKINGENGedaan te __________, op __________, in evenveel exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN

Document
weergeven dat in behandeling is

PLAATSBESCHRIJVING BIJ INTREDING


ONDERGETEKENDEN

De Verhuurder: ________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________


EN

De Huurder: ________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

hebben op ________, om ________ uur het onroerend goed (hierna het "Goed") gelegen op het volgende adres: ________ bezocht.

De huurovereenkomst werd ondertekend op ________ en vangt aan op ________.


VOORAFGAANDE OPMERKINGEN

1. Er is geen onderzoek gedaan naar wat er zich binnen de muren, vloeren en plafonds bevindt, de toestand van de vloer onder de gevelbekleding is niet onderzocht en er is geen bodemonderzoek (onder het gebouw) uitgevoerd.

2. Als er geen schade wordt vermeld in de tekst van de plaatsbeschrijving, erkennen de partijen dat het daarin beschrevene intact, onbeschadigd - bevuild - bevuild - en in goede staat is, en dat alle apparaten en mechanismen die aanwezig zijn in het gehuurde goed perfect functioneren.

3. Alles wat wordt genoemd is het eigendom van de verhuurder.


OP BASIS VAN EEN ZORGVULDIG ONDERZOEK VAN HET GEHUURDE GOED IN AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN WORDT HET VOLGENDE VASTGESTELD:

A. ALGEMENE VASTSTELLINGEN

- Algemene staat van het goed: ____________________

Opmerkingen:

Het gehuurde goed heeft geen tekenen van opstijgend vocht, poreuze muren of infiltratie (als er echter sporen van vocht zichtbaar waren, worden de plaatsen waar ze zich bevinden, de oorzaak en de uitgevoerde behandeling vermeld).


B. KAMERS

1. _______________

- De muren, vloeren en plafonds: ____________________

Opmerkingen:
- Uitrustingen: ____________________

Opmerkingen:
- Staat bij uittreding:
C. UITRUSTINGEN EN VOORZIENINGEN

Het Goed heeft geen speciale apparatuur of faciliteiten.

1. 2285582 852 5225552555

82 5555525 252222 222 222222282 22 528822 222852222 852 52 228558285528822822 852 52 5225552555 82 522 22555552 2525.


D. WATER EN ENERGIE

1. Meteruitlezing

Deze dag geven de meterstanden aan:

- Koud water:

 • meternummer: __________
 • uitlezing: __________ m3
 • uittreding:

- Warm water:

 • meternummer: __________
 • uitlezing: __________ m3
 • uittreding:

- Elektriciteit:

 • nummer van de dagteller: __________
 • uitlezing: __________ kWh
 • uittreding:
nummer van de nachtteller: __________
 • uitlezing: __________ kWh
 • uittreding:

N° EAN:__________

- Gas:

 • meternummer: __________
 • uitlezing: __________ m3
 • uittreding:

N° EAN: __________

- Calorimeter:

 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________
 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________
 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________
 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________
 • lokaal: __________ – n° __________ - schaal: __________ - index: __________


2. Onderhoudscertificaten

- Centrale verwarming: type onderhoud: ____________________uitgevoerd op __________, door: ________________________________________;

- Schoorsteenschoonmaak: uitgevoerd op __________, door: ________________________________________;

- Ontkalken van waterverwarmers: op __________, door: ________________________________________;

- Reinigen van de septische tank/ontvetter: op __________, door ________________________________________;

- EPC-certificaat: __________;

- Certificering van het ventilatiesysteem (filters): __________;

- Certificering van het alarmsysteem: __________;

- Andere:De huurder erkent een kopie van deze certificaten te hebben ontvangen.


E. 55885 588 8558558

522282 525258 8252285, 88 58828 22588 582582822 8288552822 885222, 222228 22 82 22252 82552 852 8255555. 55 88 2222 25222, 2222 2228258, 2222 8822, 8255882 22588 8252285 82 5222 285528828855828822.

Opmerkingen:
- Staat bij uittreding:
F. INVENTARISATIE EN OVERHANDIGING VAN SLEUTELS

De huurder erkent dat hij van de verhuurder heeft ontvangen:

 • Sleutels van de buitendeuren: aantal: __________, nummers: __________________________________________________;
 • Sleutels van de binnendeuren: aantal: __________, nummers: __________________________________________________;
 • Afstandsbediening van elektrische deuren: aantal: __________, nummers: __________________________________________________;

Sleutels, afstandsbedieningen en sloten zijn gecontroleerd, ze werken goed, behalve: __________________________________________________.

Opmerkingen:
G. ANDERE OPMERKINGENGedaan te __________, op __________, in evenveel exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN