Naar boven

Schuldbekentenis

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het geldbedrag, uitgedrukt in euro's dat de schuldenaar met dit document erkent verschuldigd te zijn.

Hulp
nodig?
Model bewerken

SCHULDBEKENTENIS________, geboren op ________ en wonende op het volgende adres: ________


ERKENT hierbij de som van ________ euro verschuldigd te zijn aan:________, geboren op ________ en wonende op het volgende adres: ________

Betaling van het verschuldigde bedrag is verschuldigd vanaf ________.

De terugbetaling vindt plaats in contanten, in handen van de schuldeiser.Gedaan te ____________________, op _______________


HANDTEKENING
(522552222552 5225 52 55252288552822 8252285822 "Goed 8225 ________")

Document
weergeven dat in behandeling is

SCHULDBEKENTENIS________, geboren op ________ en wonende op het volgende adres: ________


ERKENT hierbij de som van ________ euro verschuldigd te zijn aan:________, geboren op ________ en wonende op het volgende adres: ________

Betaling van het verschuldigde bedrag is verschuldigd vanaf ________.

De terugbetaling vindt plaats in contanten, in handen van de schuldeiser.Gedaan te ____________________, op _______________


HANDTEKENING
(522552222552 5225 52 55252288552822 8252285822 "Goed 8225 ________")