Schuldbekentenis

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het bedrag, uitgedrukt in euro, waarvan de schuldenaar erkent dat hij het verschuldigd is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

SCHULDBEKENTENIS________, geboren op ________, en met woonplaats te ________,


ERKENT hierbij de som van ________ EUR verschuldigd te zijn aan:


________
, geboren op ________, en met woonplaats te ________De betaling van het bedrag is verschuldigd vanaf ________.

De terugbetaling vindt plaats in contanten in handen van de schuldeiser.Gedaan te ________, op ________


Handtekening, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor ________"
:

Document
weergeven dat in behandeling is

SCHULDBEKENTENIS________, geboren op ________, en met woonplaats te ________,


ERKENT hierbij de som van ________ EUR verschuldigd te zijn aan:


________
, geboren op ________, en met woonplaats te ________De betaling van het bedrag is verschuldigd vanaf ________.

De terugbetaling vindt plaats in contanten in handen van de schuldeiser.Gedaan te ________, op ________


Handtekening, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor ________"
: