Testament

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de datum waarop het testament wordt geschreven.

Hulp
nodig?
Model bewerken
OPGELET: Dit document is alleen geldig als het volledig en uitsluitend met de hand is uitgeschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater, of als het door de erflater aan zijn notaris is gedicteerd.


TESTAMENT

Op ________, te ________.

Ik, ondergetekende, ________, geboren te ________ op ________, verklaar dat ik mijn testament als volgt opmaak.

Ik herroep alle eerder gemaakte testamentaire bepalingen.


Mijn laatste wil is de volgende:

________HANDTEKENING

Document
weergeven dat in behandeling is
OPGELET: Dit document is alleen geldig als het volledig en uitsluitend met de hand is uitgeschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater, of als het door de erflater aan zijn notaris is gedicteerd.


TESTAMENT

Op ________, te ________.

Ik, ondergetekende, ________, geboren te ________ op ________, verklaar dat ik mijn testament als volgt opmaak.

Ik herroep alle eerder gemaakte testamentaire bepalingen.


Mijn laatste wil is de volgende:

________HANDTEKENING