Verklaring van wettelijke samenwoning

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de familienaam (dus zonder de voorna(a)m(en)) in van de eerste samenwonende.

Hulp
nodig?
Model bewerken

VERKLARING VAN WETTELIJKE SAMENWONING

Overeenkomstig Artikel 1476, §1 van het Burgerlijk Wetboek


WIJ, ondergetekenden,

________, ________, geboren te ________ op ________;

EN

________, ________, geboren te ________ op ________;

samenwonend op de gemeenschappelijke woonplaats:

________ te ________;


VERKLAREN HIERBIJ, na vooraf kennis te hebben genomen van de inhoud van de 552822822 2282 222 2288 852 het Burgerlijk Wetboek, wettelijk te willen samenwonen.


Voorts verklaren wij dat wij reeds een samenlevingscontract (d.i. een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek) afgesloten hebben dat in authentieke vorm werd verleden op ________ voor notaris ________ te ________. Een kopie van deze overeenkomst wordt aan deze verklaring toegevoegd als bijlage.


Opgesteld te ________ op ________

Handtekeningen:
_______________________
________ ________
_______________________
________ ________Bijlage: Samenlevingscontract d.d. ________

Document
weergeven dat in behandeling is

VERKLARING VAN WETTELIJKE SAMENWONING

Overeenkomstig Artikel 1476, §1 van het Burgerlijk Wetboek


WIJ, ondergetekenden,

________, ________, geboren te ________ op ________;

EN

________, ________, geboren te ________ op ________;

samenwonend op de gemeenschappelijke woonplaats:

________ te ________;


VERKLAREN HIERBIJ, na vooraf kennis te hebben genomen van de inhoud van de 552822822 2282 222 2288 852 het Burgerlijk Wetboek, wettelijk te willen samenwonen.


Voorts verklaren wij dat wij reeds een samenlevingscontract (d.i. een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek) afgesloten hebben dat in authentieke vorm werd verleden op ________ voor notaris ________ te ________. Een kopie van deze overeenkomst wordt aan deze verklaring toegevoegd als bijlage.


Opgesteld te ________ op ________

Handtekeningen:
_______________________
________ ________
_______________________
________ ________Bijlage: Samenlevingscontract d.d. ________