Verkoopovereenkomst tweedehandsvoertuig

Voortgang:
0%
?
X

Kies de hoedanigheid van de Verkoper van het voertuig, die een particulier (elk individu) of een onderneming (BV, NV, VZW, ....) kan zijn.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

OVEREENKOMST VOOR DE VERKOOP VAN EEN TWEEDEHANDSVOERTUIG


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

Telefoonnummer: ________
E-mailadres: ________

hierna de "Verkoper";

EN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

Telefoonnummer: ________
E-mailadres: ________

hierna de "Koper";


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Verkoper verkoopt aan de Koper, die de prijs betaalt, het Voertuig waarvan de kenmerken hieronder worden beschreven (hierna het "Voertuig" genoemd).


2. EIGENSCHAPPEN

 • Merk: ________;
 • Model: ________;
 • Type: ________;
 • Chassisnummer: ________;
 • Cilinders: ________ cc;
 • Motorvermogen: ________ kW;
 • Certificaat van inschrijving: ________;
 • Geldigheid van het controlecertificaat bij de technische controle: ________;
 • Datum van eerste inverkeerstelling: ________;
 • Kilometerstand: ________ km.


3. STAAT VAN HET VOERTUIG

Het Voertuig wordt verkocht in de staat waarin het, na een wegtest en na een grondig onderzoek door de Koper, bij de Koper bekend is.


4. ORIGINELE ONDERDELEN

Het Voertuig is uitgerust met alle originele onderdelen.


5. PRIJS

De verkoopprijs bedraagt ________ EUR, betaalbaar in contanten bij levering van het Voertuig.

De Koper erkent dat het Voertuig eigendom blijft van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs.


6. GARANTIES

De Verkoper beweert dat het aangeboden Voertuig zijn eigendom is, vrij van alle kosten en beperkingen, en dat het Voertuig wordt afgeleverd in de staat waarin het bij het sluiten van dit contract werd beschreven: het Voertuig is niet betrokken geweest bij een ongeval en heeft geen andere bekende gebreken.

Het Voertuig wordt verkocht zonder enige garantie.


7. LEVERING

De Koper zal het Voertuig in bezit nemen nadat hij de volledige prijs heeft betaald.

De Koper zal het Voertuig in ontvangst nemen na levering door de Verkoper op het adres van de Koper zoals bovenaan deze overeenkomst vermeld.

De volgende artikelen zijn aan de Koper ter beschikking gesteld:

 • ________ sleutel.


8. 85255588555

52555 522 52252582 88 5222828255, 258 52 52225 22 8222582 22228822 28252552 222 52288255282 25852.


9. 585285552585 85885 58 85585285 858858885

8222 282522222282 88 22525825222 552 522 828288852 52852.

52 22858 852 222 2288588 2822 52 82822252 52852852222 582 852 52 285528 852 8252222.


Gedaan te ________ op ________, in evenveel originele kopieën als er onderdelen zijn.de Verkoper:__________________________
________de Koper:__________________________
________

Uw document bekijken

OVEREENKOMST VOOR DE VERKOOP VAN EEN TWEEDEHANDSVOERTUIG


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

Telefoonnummer: ________
E-mailadres: ________

hierna de "Verkoper";

EN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

Telefoonnummer: ________
E-mailadres: ________

hierna de "Koper";


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Verkoper verkoopt aan de Koper, die de prijs betaalt, het Voertuig waarvan de kenmerken hieronder worden beschreven (hierna het "Voertuig" genoemd).


2. EIGENSCHAPPEN

 • Merk: ________;
 • Model: ________;
 • Type: ________;
 • Chassisnummer: ________;
 • Cilinders: ________ cc;
 • Motorvermogen: ________ kW;
 • Certificaat van inschrijving: ________;
 • Geldigheid van het controlecertificaat bij de technische controle: ________;
 • Datum van eerste inverkeerstelling: ________;
 • Kilometerstand: ________ km.


3. STAAT VAN HET VOERTUIG

Het Voertuig wordt verkocht in de staat waarin het, na een wegtest en na een grondig onderzoek door de Koper, bij de Koper bekend is.


4. ORIGINELE ONDERDELEN

Het Voertuig is uitgerust met alle originele onderdelen.


5. PRIJS

De verkoopprijs bedraagt ________ EUR, betaalbaar in contanten bij levering van het Voertuig.

De Koper erkent dat het Voertuig eigendom blijft van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs.


6. GARANTIES

De Verkoper beweert dat het aangeboden Voertuig zijn eigendom is, vrij van alle kosten en beperkingen, en dat het Voertuig wordt afgeleverd in de staat waarin het bij het sluiten van dit contract werd beschreven: het Voertuig is niet betrokken geweest bij een ongeval en heeft geen andere bekende gebreken.

Het Voertuig wordt verkocht zonder enige garantie.


7. LEVERING

De Koper zal het Voertuig in bezit nemen nadat hij de volledige prijs heeft betaald.

De Koper zal het Voertuig in ontvangst nemen na levering door de Verkoper op het adres van de Koper zoals bovenaan deze overeenkomst vermeld.

De volgende artikelen zijn aan de Koper ter beschikking gesteld:

 • ________ sleutel.


8. 85255588555

52555 522 52252582 88 5222828255, 258 52 52225 22 8222582 22228822 28252552 222 52288255282 25852.


9. 585285552585 85885 58 85585285 858858885

8222 282522222282 88 22525825222 552 522 828288852 52852.

52 22858 852 222 2288588 2822 52 82822252 52852852222 582 852 52 285528 852 8252222.


Gedaan te ________ op ________, in evenveel originele kopieën als er onderdelen zijn.de Verkoper:__________________________
________de Koper:__________________________
________