Naar boven

Verkoopovereenkomst tweedehandsvoertuig

Voortgang:
0%
?
X

Kies de hoedanigheid van de Verkoper van het voertuig, die een particulier (elk individu) of een onderneming (BVBA, NV, VZW, ....) kan zijn.

Hulp
nodig?
Model bewerken

OVEREENKOMST VOOR DE VERKOOP VAN EEN TWEEDEHANDSVOERTUIG


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

Telefoonnummer: ________
Identiteitskaartnummer: ________

hierna de "Verkoper",

EN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

Telefoonnummer: ________
Identiteitskaartnummer: ________

hierna de "Koper",


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Verkoper verkoopt aan de Koper, die de prijs betaalt, het Voertuig waarvan de kenmerken hieronder worden beschreven (hierna het "Voertuig" genoemd).


2. EIGENSCHAPPEN

 • Merk: ________;
 • Model: ________;
 • Type: ________;
 • Chassisnummer: ________;
 • Cilinders: ________ cc;
 • Motorvermogen: ________ kW;
 • Certificaat van inschrijving: ________;
 • Geldigheid van het controlecertificaat bij de technische controle: ________;
 • Datum van eerste inverkeerstelling: ________;
 • Kilometerstand: ________ km.


3. STAAT VAN HET VOERTUIG

Het Voertuig wordt verkocht in de staat waarin het na een wegtest en een grondig onderzoek aan de koper bekend is.


4. ORIGINELE ONDERDELEN

Het Voertuig is uitgerust met alle originele onderdelen.


5. PRIJS

De verkoopprijs bedraagt ________ euro's, betaalbaar in contanten bij levering van het Voertuig.

De Koper erkent dat het Voertuig eigendom blijft van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs.


6. GARANTIES

De Verkoper beweert dat het aangeboden Voertuig zijn eigendom is, vrij van alle kosten en beperkingen, en dat het Voertuig wordt afgeleverd in de staat waarin het bij het sluiten van dit contract werd beschreven: het Voertuig is niet betrokken geweest bij een ongeval en heeft geen andere bekende gebreken.

Het Voertuig wordt verkocht zonder enige garantie.


7. LEVERING

De Koper zal het Voertuig in bezit nemen nadat hij de volledige prijs heeft betaald.

De Koper zal het Voertuig bij hem thuis in ontvangst nemen, geleverd door de Verkoper.

De volgende artikelen zijn aan de koper ter beschikking gesteld:

 • ________ sleutel.


8. AABFBFABFFA

Acbfc aaf Ecaffbfd fa cbdafaeafb, acf ba Bcdaf ac adcabfd acdaffaa ceafdccb fcf fadfaffcffa afecb.


9. FDABBBBAEFAB AADBF AA CAEDABEA AADBFCBAB

Eaaa ceafaabacaaf fa cbbafacfdab ccb aaf Cafdfaaaa faaaf.

Fb daecf ecb aab daaaaff afab ba aaecadba faaafacbaab bfa ecb ba dfccfa ecb eafaccd.

Gedaan op ____________________ te ____________________, in evenveel originele kopieën als er onderdelen zijn.


HANDTEKENINGEN

Document
weergeven dat in behandeling is

OVEREENKOMST VOOR DE VERKOOP VAN EEN TWEEDEHANDSVOERTUIG


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

Telefoonnummer: ________
Identiteitskaartnummer: ________

hierna de "Verkoper",

EN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

Telefoonnummer: ________
Identiteitskaartnummer: ________

hierna de "Koper",


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Verkoper verkoopt aan de Koper, die de prijs betaalt, het Voertuig waarvan de kenmerken hieronder worden beschreven (hierna het "Voertuig" genoemd).


2. EIGENSCHAPPEN

 • Merk: ________;
 • Model: ________;
 • Type: ________;
 • Chassisnummer: ________;
 • Cilinders: ________ cc;
 • Motorvermogen: ________ kW;
 • Certificaat van inschrijving: ________;
 • Geldigheid van het controlecertificaat bij de technische controle: ________;
 • Datum van eerste inverkeerstelling: ________;
 • Kilometerstand: ________ km.


3. STAAT VAN HET VOERTUIG

Het Voertuig wordt verkocht in de staat waarin het na een wegtest en een grondig onderzoek aan de koper bekend is.


4. ORIGINELE ONDERDELEN

Het Voertuig is uitgerust met alle originele onderdelen.


5. PRIJS

De verkoopprijs bedraagt ________ euro's, betaalbaar in contanten bij levering van het Voertuig.

De Koper erkent dat het Voertuig eigendom blijft van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs.


6. GARANTIES

De Verkoper beweert dat het aangeboden Voertuig zijn eigendom is, vrij van alle kosten en beperkingen, en dat het Voertuig wordt afgeleverd in de staat waarin het bij het sluiten van dit contract werd beschreven: het Voertuig is niet betrokken geweest bij een ongeval en heeft geen andere bekende gebreken.

Het Voertuig wordt verkocht zonder enige garantie.


7. LEVERING

De Koper zal het Voertuig in bezit nemen nadat hij de volledige prijs heeft betaald.

De Koper zal het Voertuig bij hem thuis in ontvangst nemen, geleverd door de Verkoper.

De volgende artikelen zijn aan de koper ter beschikking gesteld:

 • ________ sleutel.


8. AABFBFABFFA

Acbfc aaf Ecaffbfd fa cbdafaeafb, acf ba Bcdaf ac adcabfd acdaffaa ceafdccb fcf fadfaffcffa afecb.


9. FDABBBBAEFAB AADBF AA CAEDABEA AADBFCBAB

Eaaa ceafaabacaaf fa cbbafacfdab ccb aaf Cafdfaaaa faaaf.

Fb daecf ecb aab daaaaff afab ba aaecadba faaafacbaab bfa ecb ba dfccfa ecb eafaccd.

Gedaan op ____________________ te ____________________, in evenveel originele kopieën als er onderdelen zijn.


HANDTEKENINGEN