Naar boven

Vertegenwoordiging / Lastgeving

Voortgang:
0%
?
X

Kies voor "gerechtelijk" als u een persoon voor de rechtbank wilt vertegenwoordigen. Kies voor "commercieel" als u producten of diensten voor anderen op een professionele manier wilt verkopen. Kies voor "andere" als het iets anders is.

Hulp
nodig?
Model bewerken


VERTEGENWOORDIGING
(Artikel 728 §2 van het Gerechtelijk Wetboek)


Ik ondergetekende ________, wonende te ________, geef hierbij vertegenwoordigingsbevoegdheid aan:

________, wonende te ________ en met mij verwant op de volgende graad: echtgenoot/echtgenote

teneinde mij te vertegenwoordigen voor Vrederechter van het kanton ________van het gerechtelijk arrondissement Brussel;

op de zitting van: ________;

in de zaak tegen: ________;

en eventueel op andere zittingen die volgen in deze zaak.


Gedaan te ________, op ________.


Voorna(a)m(en) + achternaam en handtekening van de lastgever:


Voorna(a)m(en) + achternaam en handtekening van de lasthebber voor de aanvaarding van zijn opdracht:


Document
weergeven dat in behandeling is


VERTEGENWOORDIGING
(Artikel 728 §2 van het Gerechtelijk Wetboek)


Ik ondergetekende ________, wonende te ________, geef hierbij vertegenwoordigingsbevoegdheid aan:

________, wonende te ________ en met mij verwant op de volgende graad: echtgenoot/echtgenote

teneinde mij te vertegenwoordigen voor Vrederechter van het kanton ________van het gerechtelijk arrondissement Brussel;

op de zitting van: ________;

in de zaak tegen: ________;

en eventueel op andere zittingen die volgen in deze zaak.


Gedaan te ________, op ________.


Voorna(a)m(en) + achternaam en handtekening van de lastgever:


Voorna(a)m(en) + achternaam en handtekening van de lasthebber voor de aanvaarding van zijn opdracht: