Verzoek tot compensatie na vertraging of annulatie van een vlucht

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de luchthaven van vertrek en aankomst binnen dan wel buiten Europa gelegen zijn. Merk hierbij op dat onder 'Europa' de volgende landen vallen: de EU (en hun overzeese gebieden), IJsland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________

________

e-mailadres: ________

________
t.a.v. de klantendienst
________


________, ________

Per e-mail


Geachte,

Betreft: Verzoek tot compensatie omwille van de vertraging van mijn vlucht
Boekingsnummer: ________

Ik verwijs naar de bovenvermelde boeking voor de vlucht ________ met vertrek uit ________ en met bestemming ________.

Aangezien de vlucht een vertraging van meer dan drie uur opliep, bent u mij, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en de Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten, een compensatie verschuldigd.

Gelet op de afstand van de vlucht, bedraagt deze compensatie 250 EUR.

Ik herinner u eraan dat het Europees Hof van Justitie onder meer technische problemen beschouwt als zijnde inherent aan de normale uitoefening van de activiteit van een luchtvaartmaatschappij. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij het bewijs leveren van enige buitengewone omstandigheden, indien zij zich daar zou op beroepen, evenals van alle redelijke maatregelen die zij zou hebben genomen ter voorkoming van de gevolgen van die omstandigheden.

52 5522 5 588582 22 2822 8252222 22 8228 588 22228822 22 8255252822 22 522 825552 22 2822 852252222822252225 2825 22 885582822.

525822 5 2822 222222222222 552 2822 8252222 28258222 82 2822 5288825 2825 22 25222 552 52 288 2288882282 &522; 5258225 22/22 52 82285222222228558582282. 52 82525258 25 2822828 22 552 582 2822 22582 258 2822.

Met vriendelijke groeten,
____________________________
________


Bijlagen:

1. kopie van de bevestiging van de boeking
2. kopie van mijn identiteitskaart

Document
weergeven dat in behandeling is

________

________

e-mailadres: ________

________
t.a.v. de klantendienst
________


________, ________

Per e-mail


Geachte,

Betreft: Verzoek tot compensatie omwille van de vertraging van mijn vlucht
Boekingsnummer: ________

Ik verwijs naar de bovenvermelde boeking voor de vlucht ________ met vertrek uit ________ en met bestemming ________.

Aangezien de vlucht een vertraging van meer dan drie uur opliep, bent u mij, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en de Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten, een compensatie verschuldigd.

Gelet op de afstand van de vlucht, bedraagt deze compensatie 250 EUR.

Ik herinner u eraan dat het Europees Hof van Justitie onder meer technische problemen beschouwt als zijnde inherent aan de normale uitoefening van de activiteit van een luchtvaartmaatschappij. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij het bewijs leveren van enige buitengewone omstandigheden, indien zij zich daar zou op beroepen, evenals van alle redelijke maatregelen die zij zou hebben genomen ter voorkoming van de gevolgen van die omstandigheden.

52 5522 5 588582 22 2822 8252222 22 8228 588 22228822 22 8255252822 22 522 825552 22 2822 852252222822252225 2825 22 885582822.

525822 5 2822 222222222222 552 2822 8252222 28258222 82 2822 5288825 2825 22 25222 552 52 288 2288882282 &522; 5258225 22/22 52 82285222222228558582282. 52 82525258 25 2822828 22 552 582 2822 22582 258 2822.

Met vriendelijke groeten,
____________________________
________


Bijlagen:

1. kopie van de bevestiging van de boeking
2. kopie van mijn identiteitskaart