Naar boven

Verzoek van de werknemer tot occasioneel telewerk

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of het arbeidsreglement of een ondernemings-cao een kader schept omtrent occasioneel telewerk. Het arbeidsreglement is steeds raadpleegbaar bij de werkgever. Dit kan u bijvoorbeeld vragen aan de personeelsdienst. Een ondernemings-cao kan enkel worden gesloten in ondernemingen waar er een vakbondsafvaardiging is. Deze cao's kunnen worden opgevraagd bij de personeelsdienst van de werkgever of bij de vakbondsafvaardiging. Indien dit niet het geval is of indien de werknemer hier niet van op de hoogte is, kies dan de laatste optie.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________

________, ________

Per e-mail


Geachte,

Betreft: Aanvraag tot occasioneel telewerk

Middels dit schrijven wens ik u een aanvraag te richten tot het uitvoeren van occasioneel telewerk, in overeenstemming met de artikelen 22 e.v. van de Wet van 5 maart 2017 betreffende wendbaar en werkbaar werken met de toepasselijke regels uit het arbeidsreglement.


Ik richt u deze vraag aangezien redenen van overmacht mij ervan weerhouden om mij op ________ naar de bedrijfslocatie te begeven.

Meer specifiek gaat het om de volgende redenen:

________

Ik beschik reeds over alle nodige apparatuur om in staat te zijn telewerk te verrichten.

52 258 25 282 582255555 222 825882522 22 22 52 28258282222 552 82 52 55828582528252828 5828225 82 522 25525 852 522 28858822228 22828252 225 2-2588, 22822228885 22 885 52 2285582288222 82225288528228552822 882222 52 22525222822 8252828555 22 2822 225552252 52 2285582288222 55828585522.


Ik bedank u alvast om mij uw akkoord met dit verzoek mee te delen.

Met vriendelijke groeten,
__________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________

________, ________

Per e-mail


Geachte,

Betreft: Aanvraag tot occasioneel telewerk

Middels dit schrijven wens ik u een aanvraag te richten tot het uitvoeren van occasioneel telewerk, in overeenstemming met de artikelen 22 e.v. van de Wet van 5 maart 2017 betreffende wendbaar en werkbaar werken met de toepasselijke regels uit het arbeidsreglement.


Ik richt u deze vraag aangezien redenen van overmacht mij ervan weerhouden om mij op ________ naar de bedrijfslocatie te begeven.

Meer specifiek gaat het om de volgende redenen:

________

Ik beschik reeds over alle nodige apparatuur om in staat te zijn telewerk te verrichten.

52 258 25 282 582255555 222 825882522 22 22 52 28258282222 552 82 52 55828582528252828 5828225 82 522 25525 852 522 28858822228 22828252 225 2-2588, 22822228885 22 885 52 2285582288222 82225288528228552822 882222 52 22525222822 8252828555 22 2822 225552252 52 2285582288222 55828585522.


Ik bedank u alvast om mij uw akkoord met dit verzoek mee te delen.

Met vriendelijke groeten,
__________________________
________