Verzoek tot het kennen van de redenen van het ontslag

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de volledige naam (voor- en familienaam) in van de werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd en die een verzoek wenst te richten aan de werkgever om de redenen van het ontslag te kennen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven


Geachte,

Betreft: Verzoek tot het kennen van de redenen die geleid hebben tot het ontslag

Ik verwijs naar uw brief van ________ waarin u mij de beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst meedeelde.

Middels dit schrijven, en in toepassing van de bepalingen van de collectieve 5582858282522222282 25. 288 betreffende de motivering van het ontslag, verzoek ik u mij de concrete redenen mee te delen die tot dit ontslag hebben geleid.

Met vriendelijke groeten,
_________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________

________, ________

Per aangetekend schrijven


Geachte,

Betreft: Verzoek tot het kennen van de redenen die geleid hebben tot het ontslag

Ik verwijs naar uw brief van ________ waarin u mij de beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst meedeelde.

Middels dit schrijven, en in toepassing van de bepalingen van de collectieve 5582858282522222282 25. 288 betreffende de motivering van het ontslag, verzoek ik u mij de concrete redenen mee te delen die tot dit ontslag hebben geleid.

Met vriendelijke groeten,
_________________________
________