Naar boven

Verzoek om moederschapsverlof / vaderschapsverlof

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer de reden voor het verlofaanvraag.

Hulp
nodig?
Model bewerken


________
________


________
________


________, op ________


Betreft
: Moederschapsverlof


Geachte Heer, Mevrouw,


Zoals de bijgevoegde medische verklaring getuigt, ben ik blij u te kunnen meedelen dat ik zwanger ben. De verwachte geboortedatum is ________.

Omdat dit een enkele geboorte is, neem ik mijn verplicht verlof 7 dagen voor en 9 weken na bovengenoemde datum op.

Wat mijn prenataal verlof betreft, ben ik van plan het volledig op te nemen vanaf ________, zijnde 6 weken voor de verwachte geboortedatum.

Gezien de geldende regelgeving kan ik tot het einde van de kraamperiode niet meer overwerken of nachtwerk verrichten.

Baffaea cca aab ffafac-aecfbcffa bff fa ecafab cd aaf aafa bccf aab afaabba cffa, ca ba aaaf acdaffaaa aafacadaefbd fa affaeab dcfcbbafab.

Van mijn kant zal ik u zo snel mogelijk op de hoogte houden van het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

Met vriendelijke groeten,

________

Document
weergeven dat in behandeling is


________
________


________
________


________, op ________


Betreft
: Moederschapsverlof


Geachte Heer, Mevrouw,


Zoals de bijgevoegde medische verklaring getuigt, ben ik blij u te kunnen meedelen dat ik zwanger ben. De verwachte geboortedatum is ________.

Omdat dit een enkele geboorte is, neem ik mijn verplicht verlof 7 dagen voor en 9 weken na bovengenoemde datum op.

Wat mijn prenataal verlof betreft, ben ik van plan het volledig op te nemen vanaf ________, zijnde 6 weken voor de verwachte geboortedatum.

Gezien de geldende regelgeving kan ik tot het einde van de kraamperiode niet meer overwerken of nachtwerk verrichten.

Baffaea cca aab ffafac-aecfbcffa bff fa ecafab cd aaf aafa bccf aab afaabba cffa, ca ba aaaf acdaffaaa aafacadaefbd fa affaeab dcfcbbafab.

Van mijn kant zal ik u zo snel mogelijk op de hoogte houden van het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

Met vriendelijke groeten,

________