Verzoek om moederschapsverlof / vaderschapsverlof

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer de reden voor het verlofaanvraag.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken


________
________

________
________


________, ________


Betreft: Moederschapsverlof


Geachte,

Zoals de bijgevoegde medische verklaring getuigt, ben ik blij u te kunnen meedelen dat ik zwanger ben. De verwachte geboortedatum is ________.

Ik zal aldus mijn verplicht verlof van zeven dagen voor bovenvermelde datum en negen weken na de datum van de bevalling opnemen.

Wat mijn prenataal verlof betreft, ben ik van plan het volledig op te nemen vanaf ________, zijnde 6 weken voor de verwachte geboortedatum.

Voor de volledigheid vermeld ik hierbij dat ik, ingevolge de toepasselijke regelgeving, niet verplicht kan worden tot het verrichten van overwerk of nachtwerk.

52 5522 5 588582 22 222 222 588882-285855282 582 22 822522 5225 222 2522252 5528 22 22 582 252825 52 8282 222288222 825222228822 22 8882822 2555252522.

Ik houd u zeker zo snel mogelijk op de hoogte van het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

Met vriendelijke groeten,_______________________
________

Uw document bekijken


________
________

________
________


________, ________


Betreft: Moederschapsverlof


Geachte,

Zoals de bijgevoegde medische verklaring getuigt, ben ik blij u te kunnen meedelen dat ik zwanger ben. De verwachte geboortedatum is ________.

Ik zal aldus mijn verplicht verlof van zeven dagen voor bovenvermelde datum en negen weken na de datum van de bevalling opnemen.

Wat mijn prenataal verlof betreft, ben ik van plan het volledig op te nemen vanaf ________, zijnde 6 weken voor de verwachte geboortedatum.

Voor de volledigheid vermeld ik hierbij dat ik, ingevolge de toepasselijke regelgeving, niet verplicht kan worden tot het verrichten van overwerk of nachtwerk.

52 5522 5 588582 22 222 222 588882-285855282 582 22 822522 5225 222 2522252 5528 22 22 582 252825 52 8282 222288222 825222228822 22 8882822 2555252522.

Ik houd u zeker zo snel mogelijk op de hoogte van het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

Met vriendelijke groeten,_______________________
________