Verzoek tot uitstel van betaling of betaling in schijven

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de schuldenaar aan de schuldeiser een uitstel van betaling wilt vragen of een afbetalingsplan in schijven wilt overeenkomen. Een uitstel vragen betekent dat de schuldenaar het volledige bedrag in een keer op een latere datum voorstelt te betalen. Indien de schuldenaar een afbetalingsplan voorstelt, vraagt hij of hij het bedrag in kleinere stukken ('schijven') en verspreid over een bepaalde termijn mag afbetalen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

Ondernemingsnummer: ________
E-mailadres: ________


________
________


________, ________


Per e-mail


Geachte,

Betreft: Voorstel tot uitstel van betaling

Ik verwijs naar uw betalingsherinnering van ________ aangaande de openstaande schuld ten belope van een bedrag van ________ EUR omwille van:

________.

Daarbovenop komen nog de interesten ten belope van ________ EUR, aldus resulterend in een totaal te betalen bedrag van ________ EUR.

Aangezien mijn financiele toestand het momenteel en tijdelijk niet toelaat dit bedrag meteen te betalen,

wens ik u middels dit schrijven te verzoeken een uitstel van betaling toe te staan.

Het gebrek aan financiële middelen die meteen voorhanden is, is helaas het gevolg van:

________

Het voorstel zou betekenen dat het bedrag u ten laatste op ________ wordt betaald.

822 82258228 225 228522 225 52282828282 52228822 852 52 225282 885585 8555882 5 5282525 225 5222 852 282225282 822228 22 825222582222 2288882 852 52 85522825822 82258822 855522 5 52852 225 528822.

Ik dank u alvast om het voorgaande in overweging te nemen en eventuele juridische procedures of incassomaatregelen voorlopig te staken. In de hoop dat u akkoord kan gaan met het voorstel, dank ik u alvast om uw akkoord in dat geval schriftelijk te bevestigen. In het geval u enige opmerkingen zou hebben aangaande dit voorstel, ben ik uiteraard bereid dit met u te spreken.

Dit schrijven is vertrouwelijk en wordt u gericht onder voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

Met vriendelijke groeten,
_________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

Ondernemingsnummer: ________
E-mailadres: ________


________
________


________, ________


Per e-mail


Geachte,

Betreft: Voorstel tot uitstel van betaling

Ik verwijs naar uw betalingsherinnering van ________ aangaande de openstaande schuld ten belope van een bedrag van ________ EUR omwille van:

________.

Daarbovenop komen nog de interesten ten belope van ________ EUR, aldus resulterend in een totaal te betalen bedrag van ________ EUR.

Aangezien mijn financiele toestand het momenteel en tijdelijk niet toelaat dit bedrag meteen te betalen,

wens ik u middels dit schrijven te verzoeken een uitstel van betaling toe te staan.

Het gebrek aan financiële middelen die meteen voorhanden is, is helaas het gevolg van:

________

Het voorstel zou betekenen dat het bedrag u ten laatste op ________ wordt betaald.

822 82258228 225 228522 225 52282828282 52228822 852 52 225282 885585 8555882 5 5282525 225 5222 852 282225282 822228 22 825222582222 2288882 852 52 85522825822 82258822 855522 5 52852 225 528822.

Ik dank u alvast om het voorgaande in overweging te nemen en eventuele juridische procedures of incassomaatregelen voorlopig te staken. In de hoop dat u akkoord kan gaan met het voorstel, dank ik u alvast om uw akkoord in dat geval schriftelijk te bevestigen. In het geval u enige opmerkingen zou hebben aangaande dit voorstel, ben ik uiteraard bereid dit met u te spreken.

Dit schrijven is vertrouwelijk en wordt u gericht onder voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

Met vriendelijke groeten,
_________________________
________