Verzoek tot wijziging van achternaam of voornaam

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of het verzoek betrekking heeft op een wijziging van achternaam of een wijziging van voornaam.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________ ________
________

Rijksregisternummer: ________

FOD Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel


________, ________


Betreft: Verzoek tot naamsverandering


Geachte,

Middels dit schrijven wens ik u mijn voornemen mee te delen om mijn naam te willen wijzigen. Ik zou graag de volgende naam aannemen:

________

Mijn verzoek is gebaseerd op het feit dat het lastig is mijn huidige naam te dragen aangezien die vaak leidt tot verwarring of spot. Het dragen van de naam beïnvloedt tevens mijn sociale interacties.

Om mijn verzoek te vervolledigen, voeg ik in bijlage de volgende documenten toe:

  • een volledig afschrift van de geboorteakte of een plaatsvervangend document;
  • een bewijs van nationaliteit of een equivalent daarvan;
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • 222 5822522828 582 522 8255252288225 (22528 2);
  • 522 828828 852 82258822 852 52 52288255282228222.


Met vriendelijke groeten,_________________________
________ ________

Document
weergeven dat in behandeling is

________ ________
________

Rijksregisternummer: ________

FOD Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel


________, ________


Betreft: Verzoek tot naamsverandering


Geachte,

Middels dit schrijven wens ik u mijn voornemen mee te delen om mijn naam te willen wijzigen. Ik zou graag de volgende naam aannemen:

________

Mijn verzoek is gebaseerd op het feit dat het lastig is mijn huidige naam te dragen aangezien die vaak leidt tot verwarring of spot. Het dragen van de naam beïnvloedt tevens mijn sociale interacties.

Om mijn verzoek te vervolledigen, voeg ik in bijlage de volgende documenten toe:

  • een volledig afschrift van de geboorteakte of een plaatsvervangend document;
  • een bewijs van nationaliteit of een equivalent daarvan;
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • 222 5822522828 582 522 8255252288225 (22528 2);
  • 522 828828 852 82258822 852 52 52288255282228222.


Met vriendelijke groeten,_________________________
________ ________