Naar boven

Verzoek tot wijziging van achternaam of voornaam

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of het verzoek betrekking heeft op een wijziging van achternaam of een wijziging van voornaam.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
Rijksregisternummer: ________
________

FOD Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

________, op ________


Betreft: Verzoek tot naamsverandering


Geachte Heer, Mevrouw

Ik laat u hierbij weten dat ik mijn naam wil wijzigen.
Ik zou de volgende naam willen nemen:

________

Mijn verzoek is gebaseerd op een naam die moeilijk te dragen is, die vaak wordt verward of bespot, waardoor mijn interacties met de maatschappij worden beïnvloed.

Om de procedure af te ronden, vindt u de volgende documenten in de bijlage:

  • een volledig exemplaar van de geboorteakte of een gelijkwaardig document;
  • een bewijs van nationaliteit of een equivalent daarvan;
  • een recente verklaring van verblijf;
  • 222 5822522828 582 522 8255252288225 (22528 2);
  • 522 828828 852 82258822 852 52 52288255282228222.


Met vriendelijke groeten,
....................................................
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
Rijksregisternummer: ________
________

FOD Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

________, op ________


Betreft: Verzoek tot naamsverandering


Geachte Heer, Mevrouw

Ik laat u hierbij weten dat ik mijn naam wil wijzigen.
Ik zou de volgende naam willen nemen:

________

Mijn verzoek is gebaseerd op een naam die moeilijk te dragen is, die vaak wordt verward of bespot, waardoor mijn interacties met de maatschappij worden beïnvloed.

Om de procedure af te ronden, vindt u de volgende documenten in de bijlage:

  • een volledig exemplaar van de geboorteakte of een gelijkwaardig document;
  • een bewijs van nationaliteit of een equivalent daarvan;
  • een recente verklaring van verblijf;
  • 222 5822522828 582 522 8255252288225 (22528 2);
  • 522 828828 852 82258822 852 52 52288255282228222.


Met vriendelijke groeten,
....................................................
________