Vraag tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de partij die de hernieuwing aanvraagt een directe huurder is die de aanvraag doet aan de verhuurder-eigenaar of een onderhuurder aan de hoofdhuurder.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________

________, ________


Per aangetekend schrijven


Geachte,

Betreft: Aanvraag tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst

Ik verwijs naar de tussen partijen gesloten handelshuurovereenkomst waarin wordt bepaald dat de overeenkomst een einde neemt op ________.

Overeenkomstig de Artikelen 13 en 14 van de Handelshuurwet verzoek ik u middels dit schrijven om een eerste hernieuwing van de overeenkomst voor een duur van negen jaar met het oog op de voortzetting van dezelfde handelsactiviteit.

Ik stel voor om de nieuwe huurovereenkomst onder de thans geldende voorwaarden van de huidige huurovereenkomst aan te gaan.

52 282522282222822 222 52 22852252 822228822 5822 82 5 22 8222522522 2825 522 2282 552 5 225852 258 825522 222 52 52528258822 852 52 5555 82 22 8222222 825822 5 282 2822 225 55222222225 885582822 882222 5582 2552522 222288 22222 852 222 222 52522 2228252 828225822 852 52 52528258822, 852 525252 82258555522 22 852 522 552825 852 222 52552.

Aldus zou de nieuwe huur een aanvang kunnen nemen meteen na het verstrijken van de duur van onze huidige handelshuurovereenkomst.

Hoogachtend,___________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________

________, ________


Per aangetekend schrijven


Geachte,

Betreft: Aanvraag tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst

Ik verwijs naar de tussen partijen gesloten handelshuurovereenkomst waarin wordt bepaald dat de overeenkomst een einde neemt op ________.

Overeenkomstig de Artikelen 13 en 14 van de Handelshuurwet verzoek ik u middels dit schrijven om een eerste hernieuwing van de overeenkomst voor een duur van negen jaar met het oog op de voortzetting van dezelfde handelsactiviteit.

Ik stel voor om de nieuwe huurovereenkomst onder de thans geldende voorwaarden van de huidige huurovereenkomst aan te gaan.

52 282522282222822 222 52 22852252 822228822 5822 82 5 22 8222522522 2825 522 2282 552 5 225852 258 825522 222 52 52528258822 852 52 5555 82 22 8222222 825822 5 282 2822 225 55222222225 885582822 882222 5582 2552522 222288 22222 852 222 222 52522 2228252 828225822 852 52 52528258822, 852 525252 82258555522 22 852 522 552825 852 222 52552.

Aldus zou de nieuwe huur een aanvang kunnen nemen meteen na het verstrijken van de duur van onze huidige handelshuurovereenkomst.

Hoogachtend,___________________________
________