Waarschuwingsbrief aan een werknemer

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de maatschappelijke benaming van de onderneming of vereniging waar de werknemer werkzaam is. De maatschappelijke benaming is de "officiële" naam van een onderneming of vereniging.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________ ________
________

________, ________


Betreft
: Waarschuwing


Beste ________,

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen en/of de bepalingen van het arbeidsreglement van de onderneming kan het volgende gedrag gesanctioneerd worden met disciplinaire maatregelen:

________

Wij merkten dat u zich op ________ schuldig maakte aan dergelijk gedrag en betreuren dat wij u deze waarschuwing moeten geven.

Wij hopen van harte dat dit een op zichzelf staand geval is, dat u alle nodige maatregelen zult nemen om de situatie recht te zetten en dat u dergelijke gedrag in de toekomst zult vermijden.

2285822 258 825522 2225522 82 58 22582228822 5288825. 22 225258252222 2822828 552 5 522 52852 5282 22 2252255 22 825522 82 582 8258525 22 22 5222 855588558822 22 822888222.

Met vriendelijke groeten,
_____________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________ ________
________

________, ________


Betreft
: Waarschuwing


Beste ________,

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen en/of de bepalingen van het arbeidsreglement van de onderneming kan het volgende gedrag gesanctioneerd worden met disciplinaire maatregelen:

________

Wij merkten dat u zich op ________ schuldig maakte aan dergelijk gedrag en betreuren dat wij u deze waarschuwing moeten geven.

Wij hopen van harte dat dit een op zichzelf staand geval is, dat u alle nodige maatregelen zult nemen om de situatie recht te zetten en dat u dergelijke gedrag in de toekomst zult vermijden.

2285822 258 825522 2225522 82 58 22582228822 5288825. 22 225258252222 2822828 552 5 522 52852 5282 22 2252255 22 825522 82 582 8258525 22 22 5222 855588558822 22 822888222.

Met vriendelijke groeten,
_____________________________
________