Naar boven

Waarschuwingsbrief aan een werknemer

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de volledige naam (namen) in van de vertegenwoordiger van de onderneming die de werknemer in kennis stelt. Deze persoon moet door het arbeidsreglement gemachtigd zijn om de werknemer te controleren en te bestraffen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________
________
________

________
________

________, op ________

Betreft: Waarschuwing


Geachte ________,

In overeenstemming met de wet en het arbeidsreglement van de onderneming is het volgende gedrag strafbaar met disciplinaire maatregelen:

________

Wij ondervonden dat op ________ schuldig maakte aan dergelijk gedrag en betreuren het daarom dat wij u van deze waarschuwing op de hoogte moeten stellen.

Wij hopen van harte dat dit een op zichzelf staand geval is, dat u alle nodige maatregelen zult nemen om de situatie recht te zetten en dergelijke omstandigheden in de toekomst zult vermijden.

552222822 258 285528882522 82 58 22582228822 5288825 8225 52 82258822 852 58 82822252 8252225822. 282 82555852882222 58 52852 22 2252255 22 825522 22 58 52852 22 222 528528285528.

Met vriendelijke groeten,


________
________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________
________
________

________
________

________, op ________

Betreft: Waarschuwing


Geachte ________,

In overeenstemming met de wet en het arbeidsreglement van de onderneming is het volgende gedrag strafbaar met disciplinaire maatregelen:

________

Wij ondervonden dat op ________ schuldig maakte aan dergelijk gedrag en betreuren het daarom dat wij u van deze waarschuwing op de hoogte moeten stellen.

Wij hopen van harte dat dit een op zichzelf staand geval is, dat u alle nodige maatregelen zult nemen om de situatie recht te zetten en dergelijke omstandigheden in de toekomst zult vermijden.

552222822 258 285528882522 82 58 22582228822 5288825 8225 52 82258822 852 58 82822252 8252225822. 282 82555852882222 58 52852 22 2252255 22 825522 22 58 52852 22 222 528528285528.

Met vriendelijke groeten,


________
________
________