Naar boven
Leningovereenkomst voor een goed Het model invullen

Leningovereenkomst voor een goed

Laatste revisie
Laatste revisie 13-09-2019
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 tot 2 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-09-2019

Grootte: 1 tot 2 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Leningovereenkomst voor een goed

Dit document dient om een leningovereenkomst op te stellen voor een of meer goederen, ook wel bekend als bruikleen. Een leningsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de leninggever) iets ter beschikking stelt aan een andere persoon (de leningnemer) om het vervolgens te gebruiken en het na afloop terug te geven.

De leningsovereenkomst voor een goed is in wezen gratis ('om niet'), anders zou de overeenkomst meer eerder kwalificeren als een huurcontract.

Elk roerend of onroerend goed mag worden uitgeleend, mits het in de handel is, d.w.z. dat het kan worden geruild, en niet wordt verbruikt voor het normale gebruik dat een persoon ervan kan maken. Het kan dus een gereedschap, een voertuig, een gebouw, enz. zijn.

Als de lening voor een geldsom is, moet in plaats daarvan het model "Geldleningovereenkomst" worden gebruikt.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Een schriftelijk document is niet nodig, maar het bewijst het bestaan van de lening en de overeenkomst over de voorwaarden ervan. Het is zelfs mogelijk om de overeenkomst te registreren zodat deze een bepaalde datum krijgt, of om een authentieke akte bij een notaris af te sluiten om er een bepaalde bewijskracht aan te geven.

Zodra het document is ingevuld en ondertekend, zal elke partij er zorg voor dragen dat zij haar verplichtingen nakomt. De leningnemer zal bijzondere aandacht moeten besteden aan de bewaring en het behoud van het goed en het conform gebruik van het goed, als hij geen schadevergoeding wil betalen of het goed moet teruggeven zonder verdere vertraging. Zodra de leningnemer het geleende goed heeft gebruikt of de overeenkomst afloopt, moet hij het goed teruggeven aan de leninggever in dezelfde staat als toen het aan hem werd uitgeleend.

De leninggever van zijn kant moet alle dringende, buitengewone en noodzakelijke kosten vergoeden die de leningnemer heeft gemaakt om de zaak te behouden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor alle bekende gebreken die niet onder de aandacht van de lener zijn gebracht.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen