Powrót do góry

Informacja o zmianie nazwiska

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać odpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, czy zmiana nazwiska już nastąpiła, czy jest dopiero planowana w przyszłości. Wybranie odpowiedzi: "tak, nazwisko już uległo zmianie i poprzednie nie jest już aktualne" oznacza, że dotychczasowe nazwisko jest już nieaktualne i należy posługiwać się jedynie nowym nazwiskiem, gdyż jakakolwiek korespondencja pod stare nazwisko może nie zostać poprawnie doręczona. Wybranie odpowiedzi: "nie, nazwisko zostanie zmienione niedługo, ale poprzednie jest jeszcze aktualne" oznacza, że dotychczasowe nazwisko jeszcze jest aktualne, ale niedługo ulegnie zmianie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Nadawca: ________ ________ (poprzednio: ________)
Adres: ________Adresat: ________
Adres: ________
INFORMACJA O ZMIANIE NAZWISKA


Uprzejmie informuję, że z dniem: ________ r. zmianie uległo moje dotychczasowe nazwisko: ________, na nowe nazwisko: ________. W związku z tym proszę o uwzględnienie wskazanej zmiany, aby nie doprowadzić do niepotrzebnych pomyłek.

Po tym dniu, uprzejmie proszę o posługiwanie się tylko i wyłącznie wskazanym nowym nazwiskiem.

2822825 22528222522825 5552828525 25 25288822 2225225282 5228522, 2222 282 228258 8252282282 525282225.

Łącząc wyrazy szacunku__________________________
(własnoręczny podpis osoby informującej)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Nadawca: ________ ________ (poprzednio: ________)
Adres: ________Adresat: ________
Adres: ________
INFORMACJA O ZMIANIE NAZWISKA


Uprzejmie informuję, że z dniem: ________ r. zmianie uległo moje dotychczasowe nazwisko: ________, na nowe nazwisko: ________. W związku z tym proszę o uwzględnienie wskazanej zmiany, aby nie doprowadzić do niepotrzebnych pomyłek.

Po tym dniu, uprzejmie proszę o posługiwanie się tylko i wyłącznie wskazanym nowym nazwiskiem.

2822825 22528222522825 5552828525 25 25288822 2225225282 5228522, 2222 282 228258 8252282282 525282225.

Łącząc wyrazy szacunku__________________________
(własnoręczny podpis osoby informującej)