Powrót do góry

Kwestionariusz osobowy pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać imię bądź imiona oraz nazwisko bądź nazwiska (jeśli jest ich więcej) pracownika.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY1. Imię (imiona) i nazwisko: ________

2. Data urodzenia: ________

3. Obywatelstwo: ________

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ________

5. Miejsce zamieszkania:

________

6. Telefon: ________

7. Wykształcenie:

________

8. Zawód:

________

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

________

10. Powszechny obowiązek obrony:

a. stosunek do powszechnego obowiązku obrony: Przedpoborowy

b. stopień wojskowy: Szeregowy

c numer specjalności wojskowej: ________

d. przynależność ewidencyjna do WKU: ________

e. numer książeczki wojskowej: ________

f. przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP: ________

11. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku:

________


Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3 i 5 są zgodne z dowodem tożsamości seria: ________ nr: ________, wydanym przez: ________, w ________________, ________

________

podpis

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY1. Imię (imiona) i nazwisko: ________

2. Data urodzenia: ________

3. Obywatelstwo: ________

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ________

5. Miejsce zamieszkania:

________

6. Telefon: ________

7. Wykształcenie:

________

8. Zawód:

________

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

________

10. Powszechny obowiązek obrony:

a. stosunek do powszechnego obowiązku obrony: Przedpoborowy

b. stopień wojskowy: Szeregowy

c numer specjalności wojskowej: ________

d. przynależność ewidencyjna do WKU: ________

e. numer książeczki wojskowej: ________

f. przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP: ________

11. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku:

________


Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3 i 5 są zgodne z dowodem tożsamości seria: ________ nr: ________, wydanym przez: ________, w ________________, ________

________

podpis