Powrót do góry

Oświadczenie o nabyciu udziałów w sp. z o.o. w ramach pierwszeństwa

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać imię i nazwisko Wspólnika, który proponuje sprzedaż swoich udziałów, innym wspólnikom, w ramach pierwszeństwa.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.


Wspólnik: Pani ________

Adres: ________

Spółka ________

Adres: ________OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z PIERWSZEŃSTWA NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJa, niżej podpisana, ________, Wspólnik Spółki pod firmą ________, niniejszym oświadczam, że wobec planowanej sprzedaży ________ udziałów przez Wspólnika ________, nie zamierzam skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, o którym mowa w Umowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
______________________
(własnoręczny podpis Wspólnika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.


Wspólnik: Pani ________

Adres: ________

Spółka ________

Adres: ________OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z PIERWSZEŃSTWA NABYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJa, niżej podpisana, ________, Wspólnik Spółki pod firmą ________, niniejszym oświadczam, że wobec planowanej sprzedaży ________ udziałów przez Wspólnika ________, nie zamierzam skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, o którym mowa w Umowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
______________________
(własnoręczny podpis Wspólnika)