Oświadczenie o nabyciu udziałów w sp. z o.o. w ramach pierwszeństwa

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Wspólnik: Pani ________
Adres: ________

Spółka: ________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z PIERWSZEŃSTWA NABYCIA UDZIAŁÓW
W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(________)Ja, niżej podpisana, ________, Wspólnik Spółki pod firmą: ________, niniejszym oświadczam, że wobec planowanej sprzedaży: ________ udziałów, przez Wspólnika: ________, nie zamierzam skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, o którym mowa w Umowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
______________________
(własnoręczny podpis Wspólnika)

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Wspólnik: Pani ________
Adres: ________

Spółka: ________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z PIERWSZEŃSTWA NABYCIA UDZIAŁÓW
W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(________)Ja, niżej podpisana, ________, Wspólnik Spółki pod firmą: ________, niniejszym oświadczam, że wobec planowanej sprzedaży: ________ udziałów, przez Wspólnika: ________, nie zamierzam skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, o którym mowa w Umowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
______________________
(własnoręczny podpis Wspólnika)