Powrót do góry

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać miasto, w którym sporządzono niniejszy dokument. Zwykle jest to miasto, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

________
Adres: ________


________
z siedzibą przy:
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON


Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, dnia ________ r., pomiędzy ________________, na mocy porozumienia stron.

8522 5522 25222822285 52282 2 25582 252222522 ________ r.


Z poważaniem,


________________________
(odręczny podpis pracownika)


22288255252 2252225282 288855822285 2 52288525285 52282 2 25582, 5285:________________________
(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

________
Adres: ________


________
z siedzibą przy:
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON


Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, dnia ________ r., pomiędzy ________________, na mocy porozumienia stron.

8522 5522 25222822285 52282 2 25582 252222522 ________ r.


Z poważaniem,


________________________
(odręczny podpis pracownika)


22288255252 2252225282 288855822285 2 52288525285 52282 2 25582, 5285:________________________
(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)