Powrót do góry

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
z siedzibą przy
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ
NA MOCY POROZUMIENIA STRONNiniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., działając na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), zwracam się z prośbą o rozwiązanie na mocy porozumienia stron umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, dnia: ________ r., pomiędzy: ________ (Pracodawca) a ________ (Pracownik).

8522 5522 25222822285 52282 2 25582 252222522 52822: ________ r.


Łącząc wyrazy szacunku


______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)


22288255252 2252225282 288855822285 2 52288525285 52282 2 25582, 5285:________________________
(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
z siedzibą przy
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ
NA MOCY POROZUMIENIA STRONNiniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., działając na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), zwracam się z prośbą o rozwiązanie na mocy porozumienia stron umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, dnia: ________ r., pomiędzy: ________ (Pracodawca) a ________ (Pracownik).

8522 5522 25222822285 52282 2 25582 252222522 52822: ________ r.


Łącząc wyrazy szacunku


______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)


22288255252 2252225282 288855822285 2 52288525285 52282 2 25582, 5285:________________________
(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)